Buitenplaats Buitenzorg

Ligging

Ede - Amsterdamseweg 19

Geschiedenis

Het buitenhuis werd in 1842 gebouwd. Uit die tijd dateert ook het koesthuis, dat linksachter het pand staat. Het huis is ontworpen in sobere bouwstijl, waarvoor vooral de gepleisterde gevels met schijnvoegen kenmerkend zijn. Het huis bestond in eerste instantie uit twee paviljoens en een daartussen liggend gedeelte met een inmiddels verdwenen veranda. De rechtervleugel is kort daarna gebouwd (1860-1880). De overige vleugels volgden eerst in de 20ste eeuw.

Het huis bleef slechts kort in gebruik als buitenhuis. Vanaf 1871 of 1872 bood het onderdak aan een meisjeskostschool onder leiding van de dames Post en Leeson. In 1894 sloot de kostschool haar deuren en werd het huis verbouwd tot hotel restaurant.

Op 27 april 1895 werd een oorkonde onthuld ter gelegenheid van de opening van Buitenzorg door Jonkheer A.W. van Borssele en zijn echtgenote mevrouw Françoise Stephanie, baronesse van Brakel, van Waddenoyen en Doorwerth. Eerste hoteleigenaar was de heer Vincent Otto die het bedrijf in 1901 overdeed aan de heer W. Roelofsen. Op 1 juli 1916 verwisselde het hotel van eigenaar. De heer J.G. Pieterse huurde het eerst voor een periode van 3 jaar. In 1919 werd besloten tot koop.

In de loop van de 20ste eeuw verschoof de nadruk van het toerisme vanuit het dorp Ede naar het buitengebied, waardoor pensions en hotels in het dorp verdwenen of van functie veranderden. Buitenzorg werd alleen een restaurant.

Op 13 mei 1940 namen de Duitsers bezit van het hotel, nadat op 12 mei het bevel tot algehele evacuatie werd gegeven. Na de bevrijding van Ede op 17 april 1945, werd het huis in gebruik genomen als ziekenhuis door de Canadezen.

Bewoners

  • 1842 - ?
  • 1871/72 - 1894 Meisjeskostschool
  • 1895 - hotel-restaurant

Huidige doeleinden

  • Restaurant

Bronverwijzing

  • Gemeentearchief Ede

Foto's © Albert Speelman 2024

@