Landhuis De Bruinhorst

Ligging

Ederveen - Luntersekade 1

Geschiedenis

Het huidige huis is in 1879 gebouwd op de plaats van een ouder kasteel, dat waarschijnlijk in het tweede of derde kwart van de 19e eeuw is afgebroken. De naam Bruine Horst komt al in het verpondingsregister van 1651 voor. In 1764 werd het huis verkocht aan A.J. Baron Torck. Het landgoed kwam in 1878 in eigendom van mevrouw S.E. Reiger-Fisler en zij besloot tot het opgraven van de gracht en het bouwen van een buitenverblijf. In juli 1879 werd het door de eigenaren betrokken.

Sinds 1910 is De Bruinhorst in verschillende handen geweest en voor andere doeleinden gebruikt dan particuliere bewoning. In 1942 is het aangekocht door de Nederlandse staat voor sociale doeleinden. Eerst werd het gebruikt als onderkomen voor arbeiders in werkverschaffing, daarna werd het door de Duitsers gebruikt als doorgangskamp voor een groep Joden en daarna zijn er evacués uit het westen van het land gehuisvest. In het begin van de jaren '50 werd het gebruikt voor opvang van repatrianten uit Indonesië. Het gebouw werd in 1956 ingericht als woonverblijf voor negentien Molukse gezinnen, waarvoor ook een aantal barakken achter het kasteel werden gebouwd. De Molukkers woonden er ongeveer 12 jaar. Het laatste gezin is in 1968 verhuisd naar Lunteren.

In 1976 komt het in particulier bezit. De nieuwe eigenaar, familie Bos, laat het huis grondig restaureren en moderniseren. In 1980 komt het in handen van de Katholiek Apostolische Kerk. Vanaf 2009 is het in eigendom van de familie Dunsbergen die het huis laat restaureren.

Bewoners

  • 1764 - A.J. Baron Torck
  • 1878 - S.E. REiger-Fisler
  • 1942 - Nederlandse staat
  • 1976 - familie Bos
  • 1980 - Katholiek Apostolische Kerk - Gemeente Gods
  • 2009 - De heer Dunsbergen

Huidige doeleinden

Opengesteld

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Gelderland
  • Gemeente Ede

Foto's © Albert Speelman 2020

@