Huis Hoog Hullen

Ligging

Eelde - Oosterbroek 1

Geschiedenis

In 1878 is het huis gebouwd in opdracht van de jonkheren F., H. en W.R. Hora Siccama. Hun vader, W. Hora Siccama, bewoonde het nabijgelegen Huis Oosterbroek. Na verkoop is het in 1971 naar plannen van architectenbureau J. Boelens N.V. verbouwd en uitgebreid met moderne vleugels.

Bewoners

1878 - G., H. en W.R. Hora Siccama

Opengesteld

Het huis is niet toegankelijk. Het landgoed is vrij toegankelijk.

Huidige doeleinden

Sanatorium voor drank- en drugs verslaafden.

Bronverwijzing

Monumenten in Nederland - Drenthe

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2019

@