Buitenplaats Oosterbroek

Ligging

Eelde - Oosterbroek 1

Andere benaming

Borchstee

Geschiedenis

In het begin van de 17e eeuw was Steven Horrenkens eigenaar van het goed met een omgracht huis, dat toen bekend stond als de Borchstee. Het kwam via vererving in het bezit van W. Hora Siccama, die de oude havezate in 1836 liet afbreken.

Het huidige landhuis kwam iets westelijker tot stand. Het brandde in 1922 af. Kort daarna verrees in opdracht van E.J.A. Timmerman het huidige buitenhuis.

Van het 19e eeuwse huis resteren het souterrain en de stoep; de oorspronkelijke zijvleugels zijn niet opnieuw opgetrokken.

In het park bevinden zich nog restanten van het in de 18e eeuw in opdracht van Tonco Modderman aangelegde stelsel van lanen en van het sterrenbos. Ook de wijzigingen in landschappelijke stijl, uitgevoerd naar plannen van L.P. Roodbaard voor W. Hora Siccama, bleven diverse elementen behouden, zoals de slingerende vijver achter het huis.

Eind 19e eeuw is een gedeelte van het goed afgescheiden voor de bouw van het Huis Hoog-Hullen voor de zonen van W. Hora Siccama.

Bewoners

 • ca 1578 - Steven Horrenkens
 • 1638 - 1681 Johan van Welvelde
 • 1681 - 1684 Otto
 • 1684 - 1720 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania
 • - Wiardus Hora Siccama
 • - Engelke Johannes Antonie Timmerman
 • - 1933 familie Timmerman
 • 1933 - 1935 jeugdherberg (Wobbe Alkema)
 • 1977 - 1998 Stichting Nieuw-Hooghullen
 • 1998 - Dr. Kuno van Dijkstichting

Huidige doeleinden

Kantoor

Opengesteld

Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Drenthe
 • Drentse Rijkdom. Een toch langs Drentse havezaten

Foto's © Albert Speelman 2023

@