Buitenplaats De Horte

Ligging

Emmen - Poppenallee 39

Andere benaming

Djokjakarta, Horthe

Geschiedenis

In een register uit 1602 wordt een zekere Jan op de Hort vermeld, waarna De Horte in oude papieren zowel boerderij als 'spycker' wordt genoemd.

In 1800 komt het in bezit van J.M. van Rhijn, die ook eigenaar was van het nabij gelegen buitenplaats De Mataram. Omstreeks 1820 laat hij het huidige huis bouwen. In 1828 wordt het verkocht aan J.A. baron Van Fridagh. Hij laat het huis in 1829 verbouwen. In 1974 wordt het huis eigendom vande Stichting Het Overijssels Landschap.

De parkaanleg kwam in 1822 tot stand naar plannen van G.A. Blum.

Bewoners

  • 1602 Jan op de Hort
  • 1800 - 1828 Joannes M. van Rhijn
  • 1828 - J.A. baron Van Fridagh
  • 1851 - Diderica Jacoba van Fridagh
  • 1974 - Stichting Het Overijssels Landschap

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Overijssel voor ontdekkers
  • Monumenten van Nederland - Overijssel

Foto's © Albert Speelman 2024

@