Huis Den Angelslo

Ligging

Emmen -

Geschiedenis

De familie Van Selbach kwam in 1621 in bezit van het erve ten Angelsche, gelegen in de marke van Barge. De verkoper was Bartholomeus Fraterman. In 1642 is er sprake van een Herman op Angelslo, die een groot boerenbedrijf had. Ook in de 18e eeuw bleek er twee boerenbedrijven te zijn en van een herenhuis was geen sprake.

In een advertentie in de Groninger Courant van 26 augustus 1774 is er sprake van een herenhuis. Luitenant-generaal Jan Willem de Famars (1715 - 1785) wilde het goed verkopen: 'een aparte plaatze, een kwartier van Emmen geleegen, de Angelschlo genaamd, bestaande in 2 volle boeren erven met landerijen, en een Heerenhuis met schoonen geleegenheden en geregtigheeden tot de jagt en het visschen in Bergermeer'.

Het goed kon blijkbaar in 1774 niet verkocht worden, want in 1778 schonk hij het aan zijn schoonzoon Lucas Willem Philip van der Borch. Hij was in 1771 gehuwd met Johanna Helena Geertruid de Famars, die al in 1774 met haar kraamkind overleed.

In 1789 werd het goed geveild. De koper werd ette Louwert Fokkes Nieuwold uit Odoorn. In 1799 werd het verkocht aan Franz Ludwich von Martels zu Dankern. In 1801 deed hij het goed over aan zijn broer Ernst. Deze verkocht het in 1807 aan de heren R.O. van Holthe tot Echten en C.E. en H.C. Carsten en W. de Jonge. Zij hebben het goed vermoedelijk gekocht als belegging. Op 5 december 1812 werd het goed weer geveild. De koper werd Hinderikus Cremer, koopman uit Coevorden. Vermoedelijk is het huis toen in verval geraakt en afgebroken.

Bewoners

  • 1621 Bartholomeus Fraterman
  • 1621 - familie Van Selbach
  • 1778 Jan Willem de Famars
  • 1778 - 1789 Lucas Willem Philip van der Borch
  • 1789 - 1799 Louwert Fokkes Nieuwold
  • 1799 - 1801 Franz Ludwich von Martels zu Dankern
  • 1801 - 1807 Ernst Ludwich von Martels zu Dankern
  • 1807 - 1812 R.O. van Holthe tot Echten, C.E. en H.C. Carsten en W. de Jonge
  • 1812 - Hinderikus Cremer

Huidige doeleinden

Verdwenen

Bronverwijzing

  • Huizen van Stand

Foto's © Albert Speelman 2023

@