Landhuis De Tol

Ligging

Enschede - Hengelosestraat 700

Geschiedenis

In een akte van 1831 kwamen twee broers, Gerrit Jan van Heek en Engelbertus van Heek, overeen om een stuk woeste veldgrond, gelegen in de marke Groot Driene, te laten omzetten, bezaaien en bepoten met dennen en ander houtgewas, voor de landbouw geschikt te maken en er een huis bij te zetten. Dit was de tuinmanswoning, nu boerderij.

De naam van het landgoed is ontleend aan het tolhuisje dat gebouwd werd toen de Rijksweg Enschede - Hengelo werd verhard in 1832.

Begin 1905 werd een bestaand ven uitgediept om er een huisplaats mee op te hogen. Het landhuis, gebouwd in 1905 - 1906, werd alleen in de zomer gebruikt. Het huis is gebouw in Colonial Style, met gedeeltelijk Victoriaans vakwerk in beton.

In 1979 is het landhuis verkocht door de achterkleinzoon van de stichter ir. P.J.G. van Heek aan de heer Sanders, textielhandelaar te Enschede.

Bewoners

  • 1831 - Gerrit Jan van Heek en Engelbertus van Heek
  • - ir. P.J.G. van Heek
  • 1979 - heer Sanders

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Overzicht Aangesloten Particuliere Landgoederen "Van niets tot iets".

Foto's © Albert Speelman 2024

@