Buitenplaats Vliethoven

Ligging

Farmsum - Zwet 13

Andere benaming

Tuikwerder Tichelwerk

Geschiedenis

Op 16 maart 1768 wordt in de Groninger Courant de verkoop aangekondigd van een buitenplaats het Tuikwerder Tichelwerk, met tuinen, hoven en landerijen. De belangstelling was blijkbaat niet zo groot, want het werd nog enkele malen te koop aangeboden, totdat het op 1 november 1769 verkocht werd. De koper was de raadsheer Eilko Eger Tamminga Sickinghe. Enige tijd later, op 1 mei 1770, verkoopt hij en zijn vrouw Lamina Veldtman de borg aan Jan Albert Joost Grruys. In 1772 komt de naam Vliethoven voor. Het is niet bekend of deze naam door Gruys is bedacht. In 1782 boden de heer en mevrouw Gruys de borg uit de hand te koop aan, met of zonder tichelwerk. De verkoop gaat niet zo vlot, want in 1793 was Gruys nog eigenaar. Het huis werd toen vertimmerd, en een of twee "Italiaanse" gevels worden daarbij afgebroken.

20 december 1798 laat Gruys het huis publiek verkopen. De koper werd waarschijnlijk A.J. van der Werf. Hij liet in 1807 het huis weer verkopen.

In 1970 is het huis door mevrouw G.H.C. de Muinck-Jansenius de Vries verkocht aan de gemeente Delfzijl. De gemeente had grond nodig om de bouw van het verpleeghuis Vliethoven mogelijk te maken. In de koop zat ook het huis, dat voor een deel werd gebruik voor opslag, archief en voor de vergaderingen van het bestuur. De borg werd ook bewoond door de tuinman.

Bewoners

  • 1769 - 1770 Eilko Eger Tamminga Sickinghe x Lamina Veldtman
  • 1770 - 1798 Jan Albert Joost Gruys
  • 1798 - 1807 A.J. van der Werf
  • - 1970 mevr G.H.C. de Muinck-Jansenius de Vries
  • 1970 - gemeente Delfzijl
  • 1998 - Ed en Marijke Haaksman

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • De Ommelander borgen en steenhuizen

Foto's © Albert Speelman 2024

@