Buitenplaats Westerbeeck

Ligging

Frederiksoord - Majoor Van Swietenlaan 28

Geschiedenis

Het landhuis werd in de 17e eeuw gebouwd. Nadat in 1766 jonkheer N. van Heloma eigenaar van het landgoed was geworden, werd aan de achterzijde een evenwijdig bouwdeel met eigen zadeldak toegevoegd. Sinds 1818 behoort het huis tot het bezit van de Maatschappij van Weldadigheid, die het voor diverse functies heeft gebruikt of verhuurd.

Het huis is, net als het uit 1872 daterende koetshuis, in 1974 gerestaureerd.

Bewoners

  • 1766 - jkhr. N. van Heloma

Huidige doeleinden

Kantoor

Opengesteld

Het huis is niet toegankelijk. Het landgoed is vrij toegankelijk.

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Drenthe

Foto's © Albert Speelman 2024

@