Buitenplaats De Valkenberg

Ligging

Gilze - Valkenberg 3

Geschiedenis

De buitenhuis is in eclectische stijl gebouwd in 1887. In 1895 werd het uitgebreid, maar bezit waarschijnlijk nog een 18e eeuwse kern. Het omringende landschapspark met uitgestrekt lanenstelsel kwam in de loop van de 19e eeuw in fasen tot stand.

Het gepleisterde tuinmanshuis dateert uit het eind van de 19e eeuw.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Noord-Brabant

Foto's © Albert Speelman 2024

@