Huize Weltevreden

Ligging

Glimmen - Rijksstraatweg 4

Geschiedenis

Het huis werd in 1806 gebouwd als herberg en in 1828 gekocht door Geertruida Johanna Elisabeth Jullens en haar man mr. Frederik Zacharias Reneman, waarna het zijn huidige neoclassicistische uiterlijk kreeg.

Op 20 oktober 1865 overleed Geertruida Johanna Elisabeth Jullens te Wijckel in Gaasterland. Zij liet al haar goederen, waaronder de buitenplaats, na aan haar man. De bedoeling van het echtpaar, dat geen kinderen bezat, was evenwel dat aan deze goederen een bestemming ten algemenen nutte zou worden gegeven. Het testement van Reneman van 13 november daaropvolgende bevatte dan ook een legaat dat bepaalde dat op de buitenplaats te Harenermolen een huis van weldadigheid zou worden gesticht voor de verpleging vanbehoeftige wezen, oude mannen en vrouwen, bij voorkeur behorende tot de Nederduitsche Hervormde Gemeente van Haren. Daartoe had hij behalve een som van 30.000 gulden ook zijn andere onroerende goederen te Haren en elders in de provincie Groningen, die eerder merendeels aan zijn vrouw zullen hebben toebehoord, aan de stichting vermaakt.

In 1865 werd het pand bestemd tot huis van weldadigheid voor oude mannen en vrouwen. In 1964 - 1966 kreeg dit tehuis een uitbreiding aan de achterzijde naar plannen van P.L. de Vrieze.

Bewoners

  • 1828 - 1865 Geertruida Johanna Elisabeth Jullens x Frederik Zacharias Reneman
  • 1865 - 1866 Frederik Zacharias Reneman

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@