Buitenplaats Bouwzicht

Ligging

's-Graveland - Zuidereinde (kavel 23)

Geschiedenis

Bij de loting van de kavels in 1634 kregen hierbij Pieter Cornelisz. Hooft en Godert van Reede samen de kavels 22 en 23 toegewezen. P.C. Hooft verkocht zijn aandeel in kavel 23 echter voor 1636 door aan Godert van Reede.

In 1657 stond op kavel 23 een boerderij, die door de eigenaar Andries Hellerius verhuurd werd. Het herenhuis dateert van eind 17e / begin 18e eeuw.

In 1701 erfde Aletta van Dorssen, de vrouw van de Amsterdamse wijnhandelaar Jan Hagen, de hofstede van haar vader. Omstreeks 1750 droeg de hofstede de naam 'Bouwzicht'.

In 1786 kocht de eigenaar van ' Gooilust, mr. Gerrit Corver Hooft, de hofstede; 'Bouwzicht' werd bij 'Gooilust' getrokken.

Eind 19e eeuw werd het herenhuis gesloopt. Op de fundamenten van de hofstede werd een boerderij 'Bousigt' gebouwd.

Bewoners

  • 1634 - Pieter Cornelisz. Hooft en Godert van Reede
  • 1657 - Andries Hellerius
  • 1701 - Aletta van Dorssen
  • 1786 - mr. Gerrit Corver Hooft

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@