Huys Brambergen

Ligging

's-Graveland - Noordereinde 54

Geschiedenis

Dit huis kan als voorbeeld dienen voor de eerste generatie huizen in de tweede helft van de 17e eeuw in 's-Graveland. Het was toen een soort boerderij met een opkamer als herenverblijf. Waarschijnlijk werd de oorspronkelijke 'huysmanswoning' in het begin van de 19e eeuw vervangen door een stenen boerderijgebouw. Dit gebouw werd in 1949 gerestaureerd door D.P.J. de Kam.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@