Buitenplaats Gooilust

Ligging

's-Graveland - Zuideinde 49 (kavel 21,22 en 23)

Andere benaming

Rondombedrogen

Geschiedenis

In 1634 vond de loting plaats van de kavels van de 's-Gravelandsepolder. Kavel 22 werd toegewezen aan Pieter Cornelisz. Hooft en Godert van Reede.

In 1657 stond hier een boerderij, waarschijnlijk met een zomerverblijf voor de eigenaar Jacob Bicker, heer van Engelenburg.

In 1707 was Mattheus de Vicq eigenaar van het terrein.

In 1726 verwierf officier Jacob van Strijen Quirijnsz. kavel 22, waarop zich toen al een tuinhuisje bevond. Van Strijen verkocht kavel 22 pas in 1741. Jacob gaf de hofstede kennelijk de naam 'Rondombedrogen'. In 1741 wordt de hofstede verkocht aan mr. Daniel Deutz. Die herdoopte de hofstede voor 1762 in 'Gooilust'.

In 1771 kocht de (sinds 1762) nieuwe eigenaar, de doopsgezinde koopman Gijsbert Antwerpen Verbrugge van Freyhoff, het tot dat moment agrarisch geëxploiteerde kavel 21 van Jacob Roeter van de buitenplaats Trompenburgh (op kavel 20). Sindsdien hoorde kavel 21 bij 'Gooilust'.

Omstreeks 1779 liet de mr. Gerrit Corver Hooft, bewindhebber van de WIC en commissaris van Amsterdam, een nieuw huis bouwen, dat nu nog bestaat. Het huis stond op de limietscheiding van kavel 21 en 22 en werd in opdracht van Corver Hooft tussen 1778 en 1786 omgeven door een ruime geometrische tuinaanleg. De hoofdas hiervan was de laan naar het huis. In 1786 kocht Corver Hooft kavel 23, waarop zich de hofstede 'Bouwzicht' bevond, erbij.

Tussen 1816 en 1828 werd op een deel van de 18e eeuwse geometrische aanleg een park in landschapsstijl ingericht. De tuinarchitect hiervan was Jan David Zocher jr.

Tussen 1895 en 1936 werd 'Gooilust' in opdracht van Frans Ernst Blaauw (1860 - 1936), echtgenoot van de eigenares Louise Digna Catharina Six (1862 - 1934), beplant met uitheemse planten en bomen (arboretum).

Louise Digna Catharina Six vererfde de buitenplaats in 1934 aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

Het landhuis is in 1947-1948 verbouwd door architect F.A. Eschauzier.

Bewoners

  • 1634 - Pieter Cornelisz. Hooft en Godert van Reede
  • 1707 - Mattheus de Vicq
  • 1726 - 1741 Jacob van Strijen Quirijnsz.
  • 1741 - 1762 mr. Daniel Deutz
  • 1762 - Gijsbert Antwerpen Verbrugge van Freyhoff
  • 1934 - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

Huidige doeleinden

  • Kantoor

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@