Buitenplaats ´s-Gravenhoek

Ligging

's-Graveland - Franse Kampweg 6

Andere benaming

Hofstede van Codde, Codde's plaets, hofstede van Blommer

Geschiedenis

In 1634 werden de nieuwe kavels van de ontginning van 's-Graveland verloot. Cornelis Davelaar (1582-1640) kreeg de kavels 1,2 en 3/1 door loting toegewezen. Hij was een van de zes hoofdingelanden van de nieuwe polder. Een jaar na zijn overlijden, in 1641, verkochten zijn weduwe en zoon de percelen aan Maerten Codde (1580-1650). Na zijn overlijden in 1650 kwamen zijn bezittingen toe aan zijn tweede zoon Hendrik die in 1658 overleed, waarna Anna Codde, een ongetrouwde zuster van Hendrik op 'Coddes Plaats' haar intrek nam. Na haar overlijden in 1672 wordt het huis door haar oudere zus Maria met haar man Jan de Swaen. Na hun overlijden in 1678 kwam het bezit in handen van de vier kinderen van Pieter Codde, de oudste broer van Anne Codde.

Het westelijke gedeelte van de buitenplaats werd in 1788 verkocht aan Gerard van Blijenburg uit Amsterdam. Op deze gedeelte ontstaat dan de buitenplaats Swaenenburgh. Het oostelijke gedeelte werd in 1790 verkocht aan Christiaan Blom uit Weesp. Bij deze verkoop wordt voor het eerst de naam 's-Gravenhoek vermeld.

In 1804 komt het in bezit van Isaac Hudshon. Hij was al in het bezit van de buitenplaats Schaep en Burgh en twee jaar later kocht hij ook de buitenplaats Swaenenburgh. Sinds 1818 mocht jhr. Willem van Loon (1794-1847), getrouwd met Anna Louise Agatha van Winter, zich de eigenaar van de drie buitenplaatsen noemen. Tot 1877 bleven de buitens in het bezit van de familie.

Na het overlijden van mevrouw Van Loon in 1877 werd het bezit verdeeld. Swaenenburgh kwam toe aan jonkvrouw Agnes Henriëtte van Loon (1829-1902), die gehuwd was met Leonard Marius Beels van Heemstede (1825-1882), 's-Gravenhoek kwam in het bezit van jonkvrouw Caroline Wilhelmina van Loon, echtgenote van mr. Maurits J. van Lennep. Schaep en Burgh werd gekocht door jonkheer mr. Cornelis Dedel.

Bewoners

 • 1634 - 1640 Cornelis Davelaar x Anna ter Steeg
 • 1640 - 1641 Anna ter Steeg
 • 1641 - 1650 Maerten Codde
 • 1652 - 1658 Hendrik Codde
 • 1658 - 1672 Anne Codde
 • 1672 - 1678 Maria Codde x Jan de Swaen
 • 1678 - kinderen van Pieter Codde
 • 1788 - 1790 Gerard van Blijenburg
 • 1790 - Christiaan Blom
 • 1806 - Isaac Hudshon
 • 1818 - Willem van Loon x Anna Louise Agatha van Winter
 • - 1877 familie Van Loon
 • 1877 - Caroline Wilhelmina van Loon x Maurits J. van Lennep

Huidige doeleinden

 • Onbekend

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2023

@