Buitenplaats Groenlust

Ligging

's-Graveland - Zuidereinde (kavel 19)

Andere benaming

Rondom Welgevallen

Geschiedenis

In 1634 vond de loting van de kavels plaats. Hierbij kreeg Abel Mathijsz. Burgh onder meer de kavels 18 en 19 toegewezen. In 1657 stond hier al een hofstede, het was toen in handen van Daniël van Hogendorp, heer van Moerkapelle en de Wilde Venen. Via Johan Tromp ging de hofstede in 1671 over naar Cornelis Tromp (de eigenaar van 'Syllisburg', het latere 'Trompenburg'). In 1704 werd Jacob Roeters eigenaar en omstreeks 1745 diens dochter Perina Roeters, echtgenote van David de Leeuw van Lennep.

In 1755 werd kavel 19 verkocht aan Jan du Bois, die het tussen 1775 en 1761 verfraaide met een herenhuis en transformeerde tot een hofstede genoemd 'Rondom Welgevallen'.

Tot 1767 vormde kavel 19 een eenheid met kavel 18, het latere 'Schoonoord'. In 1767 werden de kavels 18 en 19 gescheiden; kavel 19 werd verkocht aan François Noël. Tussen 1768 en 1786 gaf hij het huis een nieuwe naam, namelijk 'Groenlust'.

Tijdens de Pruisische inval in 1787 werd het huis geplunderd. Omstreeks 1887 was het huis al verwaarloosd en verwilderd.

Van de aanleg is nu haast niets meer over.

Bewoners

  • 1634 - Abel Mathijsz. Burgh
  • 1657 - Daniël van Hogendorp
  • 1671 - 1704 Cornelis Tromp
  • 1704 - 1745 Jacob Roeters
  • 1745 - 1755 Perina Roeters
  • 1755 - Jan du Bois
  • 1767 - François Noël

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@