Buitenplaats Land en Bos

Ligging

's-Graveland - Leeuwenlaan 40

Andere benaming

(Land en Boszicht, Land en Bosch Sigt, Land- en Boschzicht)

Geschiedenis

Tot ongeveer 1720 hoorde het terrein tot de naastgelegen buitenplaats Spiegelrust, er stond toen al een huis of boerderij op een door bomen omzoomd perceel.

De naam 'Land en Boschzicht' wordt voor het eerst genoemd wanneer Lodewijk Hovy de Jonge, een Amsterdamse regent, bankier en handelaar, in 1782 eigenaar werd van de hofstede. In 1788 verkocht hij de buitenplaats aan de Franse hugenoot Louis Samuel Meynet. Eén van heren liet waarschijnlijk een bestaand huis verbouwen of vervangen door het bescheiden lage herenhuis dat er tot begin 20ste eeuw stond.

In de 19e eeuw komt het in bezit van de familie Six die de hofstede verhuurde aan jhr. Smissaert, daarna aan de heer Heybroek, de heer Geveke en tenslotte in 1899 aan de heer Boot, die in de houthandel zat met Rusland. Hij kocht het na enige jaren en liet het grootste gedeelte afbreken, waarna het huis na enkele verbouwingen de huidige, veel grotere, vorm kreeg. In 1917 wordt het door Boot's weduwe verkocht aan de heer Van Stolk, graanhandelaar, stammend uit een Rotterdams patricërsgeslacht. Mevrouw Stolk-Dunlop verkocht het in 1947 aan de Christengemeenschap, die de hofstede als conferentieoord gebruikte. Vanuit de moestuin van de Christengemeenschap ontstond de biologische tuinderij Bosch & Landzicht, met een landwinkel en sinds 2004 restaurant De Serre.

Bij de buitenplaats hoort de prachtige, half in het water staande theekoepel het merkwaardige soort schuitenhuis eronder. De exacte datering van de koepel ontbreekt. In ieder geval wordt hij al genoemd in een verkoopakte uit 1788, waarbij Louis Samuel Meynet het goed koopt van Lodewijk Hovy. Toen de restauratielasten voor de Christengemeenschap te hoog werden, is de koepel verkocht aan de gemeente 's-Graveland (nu Wijdemeren) voor één gulden, waarna in 1958 met het herstel kon worden begonnen. Bij die restauratie werd de ingangstrap vervangen door een gemetselde opgang met gebogen vleugelmuurtjes en bordes, voorzien van laat 18e eeuwse ballusters. In 2003 werd de koepel weer terug verkocht voor € 35.000 door de gemeente Wijdemeren aan de Christengemeenschap.

De Christengemeenschap heeft de buitenplaats in 2007 verkocht aan Natuurmonumenten, die in het pand mogelijk een zorghotel vestigt. Eind 2011 werd het parkbos hersteld en een wandelroute aangelegd.

Bewoners

  • 1782 – 1788 Lodewijk Hovy de Jonge
  • 1788 - Louis Samuel Meynet
  • - familie Six
  • - 1917 familie Boot
  • 1917 – 1947 familie Van Stolk
  • 1947 - 2007 Christengemeenschap
  • 2007 - Natuurmonumenten

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@