Buitenplaats Schoonoord

Ligging

's-Graveland - Zuidereinde 46-50 (het oude huis) en Zuidereinde 13 (het nieuwe huis op kavel 18)

Geschiedenis

In 1634, tijdens de loting van de kavels van de 's-Gravelandsepolder, kreeg Abel Mathijnszoon Burgh onder meer kavel 18 toegewezen. Deze kavel werd pas in de 19e eeuw bebouwd met een (heren)huis, waarschijnlijk omdat het lange tijd een eenheid vormde met kavel 19. Waarschijnlijk liet Daniël van Hogendorp voor 1657 er een hofstede bouwen op kavel 19, genaamd Rontomwelgevallen. In 1662 verkocht hij de percelen aan Johan Tromp.

In 1671 koop Cornelis Tromp, getrouwd in 1667 met Margaretha van Raephorst, de percelen. Na het overlijden van Cornelis Tromp in 1691 wordt zijn gehele bezit in ’s-Graveland geveild.

Jacob Roeters koop in 1704 de kavels 18, 19 en 20. Na zijn overlijden in 1744 erft zijn kleindochter Perina de kavels 18 en 19. Zij is getrouwd met David Leeuw van Lennep.

In 1755 koopt Jan du Bois de kavels van weduwe Roeters-Van Lennep. Toen in 1761 de Amsterdamse makelaar Jan Schoonhoven kavel 18 en 19 kocht, stond er dus op kavel 18 geen woonhuis. Jan Schoonhoven had echter in 1761 een perceel verworven (erfpacht) ter hoogte van perceel 18 westelijk van de voormalige Voorweg (nu: Zuidereinde). Op dit smalle perceel tussen de Voorweg en de 's-Gravelandsevaart ten westen van kavel 18 stond toen al een herenhuis.  Kavel 19 (hofstede Rontomwelgevallen) wordt in 1767 verkocht aan François Noël.

In 1773 verkocht Schoonhoven het huis ten westen van kavel 18 aan de Amsterdamse koopman Joan Hodshon. Schoonhoven verplichtte zich daarbij de vrijstaande tuinmanswoning naast het huis te laten afbreken, een nieuwe, grotere tuinmanswoning aan het herenhuis te laten aanbouwen en tuinmanshuis en herenhuis van een gemeenschappelijke kap te voorzien. Dit verbouwde huis staat nog steeds op het Zuidereinde 46-50. Bij verkoop in 1773 wordt het voor het eerst 'Schoonoord' genoemd.

In 1785 kocht Joan Hodshon ook kavel 18 (oost). Zijn bezitting bestond vanaf 1783 uit drie delen:

 • het herenhuis en tuin buiten kavel 18.
 • kavel 18 (west) met de bijgebouwen.
 • kavel 18 (oost) met bosland.

Jan Hodshon erft het in 1793 van zijn vader. In 1821 wordt het gekocht door Catrina Rebecca Helmers Bonjes. Zij trouwt in 1828 met Hendrik Coenraad Evertszoon. Maar helaas overlijdt zij in dat jaar. Hendrik erft de buitenplaats en trouwt met Henriette van Genderen.

 

In 1846 werd de buitenplaats in drie delen verkocht.

 • Hermannus Hendrikus Proper koopt het huis met tuin.
 • Kavel 18 (west) wordt verkocht aan de 's-Gravelandse bakker Anthony van de Koppel
 • Kavel 18 (oost) aan de eigenaar van 'Jagtlust', Benjamin Trakranen.

Waarschijnlijk liet Van de Koppel op zijn kavel 18 (west) omstreeks 1850 aan de noordzijde van het bestaande tuinmanshuis een nieuw huis aanbouwen. Dit huis werd in 1878 genoemd als hofstede Schoonoord. In 1870 koopt Van de Koppel ook huis 'Schoonoord' ten westen van het Zuidereinde. Kavel 18 (oost) blijft tot op heden wandelbos.

In 1880 koopt Johanna van de Koppel het huis. Na haar overlijden in 1901 komt het in bezit van Wellemoet de Veer (1864-1920). Dochter van Louis de Veer en Johanna van de Koppel. Mede-oprichter van de fa Blom en van der AA, Gerrit van der Aa (1864-1920) koopt het in 1912.  

In 1912 wordt het gekocht door George Leonhardt. Getrouwd met Victoiore Wirix. In 1916 en 1917 verhoogde men het huis op kavel 18 (west) met een verdieping en liet men het een en ander van de bijgebouwen afbreken.

Omstreeks 1930 gaf eigenaar G. Leonhardt opdracht het huis (op kavel 18 (west)) helemaal te slopen en ca. 10 meter oostwaarts een nieuw huis te bouwen in Engelse landhuisstijl. Architect was Jan van Erven Dorens.

Bewoners

 • 1657 – 1662 Daniël van Hogendorp
 • 1662 – 1671 Johan Tromp
 • 1671 – 1691 Cornelis Tromp
 • 1704 – 1744 Jacob Roeters
 • 1744 – Perina Roeters x David Leeuw van Lennep
 • - 1755 weduwe Roeters-Van Lennep
 • 1755 – 1761 Jan du Bois x Johanna la Melle
 • 1761 – 1773 Jan Schoonhoven
 • 1773 – 1793 Joan Hodshon
 • 1793 – 1821 Jan Hodshon
 • 1821 – 1828 Catrina Rebecca Helmes Bonjes x Hendrik Coenraad Evertsz
 • 1828 – 1839 Hendrik Coenraad Evertszoon x Henriette van Genderen
 • 1839 – 1846 Henriette Evertszoon van Genderen
 • 1846 – 1870 Hermanus Hendrikus Proper
 • 1870 – 1877 Anthony van de Koppel x Margaretha Gerdina Torlau
 • 1877 – Margaretha Gerdina van de Koppel-Torlau
 • 1880 – 1901 Johanna van de Koppel x Louis de Veer
 • 1902 – 1912 Wellemoet de Veer x Jacobus Wicherlink
 • 1912 Gerrit van der Aa
 • 1912 – George Leonhardt x Victoire Wirix
 • 1946 – 1964 Tjardus Greidanus
 • 1964 – Janna Elisabeth Greidanus-Greidanus
 • 1968 – 1972 Maatschap Schoonoord
 • 1972 – mr. G.A. Greidanus en J.F. Loudon-Greidanus

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@