Buitenplaats Spanderswoud

Ligging

's-Graveland - Noordereinde 1-6 (kavel 8/2, 9 en 10)

Geschiedenis

In 1634 vond er een loting plaats van de kavels in de 's-Gravelandsepolder. Hierbij kreeg de Amsterdamse koopman 'op Rusland' dr. Andries Bicker onder meer de kavels 8/2, 9 en 10 toegewezen.

In 1708 werd de buitenplaats gesplist: Jan Deutz jr. verkocht toen het westelijke deel van kavel 10 met de hofstede aan Balthasar Ringenberg. Het oostelijke deel bleef in de familie Deutz.

In 1723 kwam de hofstede op het westelijke gedeelte van de kavel 10 in handen van Daniël Raphoen, die in verband met zijn verbanning in 1730 de hofstede overdeed aan René de Vicq. Hij was eigenaar van 1732 tot 1737. Omstreeks 1734 waren perceel 8/2, 9 en het oostelijke deel van perceel 10 in bezit van W.G. Deutz.

Na 1850 werd er op 'Spanderswoud' een 'nieuwe wandeling' aangelegd in opdracht van jonkvrouwe Johanna Elisabeth Dedel, echtgenote van Frederic van der Oudermeulen. Later liet Abraham Jacob Blaauw evenwijdig aan de wandeling berceaus maken. Omstreeks 1860 liet Van der Oudermeulen, president van de Nederlandsche Handelmaatschappij, oprichter van de KNSM en Eerste-Kamerlid, op de buitenplaats op de plek van het oude huis een nieuwe huis bouwen.

De buitenplaats werd in 1957 aangekocht door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

Bewoners

  • 1634 - dr. Andries Bicker
  • - 1708 (kavel 10) Jan Deutz jr
  • 1708 - (kavel 10) Balthasar Ringenberg
  • 1723 - 1730 (kavel 10) Daniël Raphoen
  • 1730 - 1737 (kavel 10) René de Vicq
  • 1957 - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@