Buitenplaats Sperwershof

Ligging

's-Graveland - Noordereinde (kavel 7/2 en 8/1)

Andere benaming

Hofstede van de vrouw van Ankeveen, Hofstede van de juffrouw De Wael

Geschiedenis

In 1634 vond er een loting plaats van de kavels van de 's-Gravelandsepolder. Hierbij kreeg Benedictus Schaeck onder meer de kavels 7 en 8/1 toegewezen. In 1636 verkocht Schaeck twintig morgen (= een kavel) van zijn terrein aan Adriaan Dircksz. Sperwer (vermoedelijk kavel 7/2 en 8/1).

Rond 1708 was de buitenplaats in handen van de toenmalige heer van Ankeveen, de katholieke Amsterdammer Adrianus Godefridus de Wael. In 1763 kocht de Amsterdamse koopman Jan Bernd Bicker de hofstede.

Omstreeks 1880 sloopte men (in opdracht van de freules Van Weede?) het oude, één verdieping tellende huis en verving men het door een nieuw gebouw. Dit huis werd weer in 1951 gesloopt. Voor deze afbraak waren er echter op het terrein van Sperwershof in 1947 twee huizen gebouwd van een aangepaste architectuur'.

Bewoners

  • 1634 - Benedictus Schaeck

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@