Buitenplaats Spiegelrust

Ligging

's-Graveland - Leeuwenlaan (kavel 16 en 17)

Geschiedenis

In 1634 vond er een loting plaats van de kavels van de 's-Gravelandsepolder. Hierbij kreeg Anthony Oetgens van Waveren onder meer kavel 16 en 17 toegewezen. Hij liet voor 1634 op het terrein een boerderij bouwen. Waarschijnlijk nog voor 1644 noemde hij de hofstede Spiegelrust naar zijn echtgenote Anna Spiegel.

Omstreeks 1734 ging de hofstede via Nicolaas Oetgens van Waveren over op Bonaventura Oetgens van Waveren. Hij was onder meer in 1728 hoofdingeland en van 1751 tot 1758 dijkgraaf van 's-Graveland.

In 1761 kochten Coenraad Jacob de Leeuw en zijn echtgenote Jacoba Arendina Meulenaar de hofstede. Het echtpaar, sinds 1758 eigenaar van Hilverbeek, trok de hofstede bij Hilverbeek. Tot op heden maakt Spiegelrust deel uit van Hilverbeek.

Omstreeks 1808 kreeg Hendrik Muilman vergunning de gebouwen op Spiegelrust af te breken. Op 30 januari 1808 vond de veiling plaats

Het terrein van de voormalige buitenplaats werd in 1933 aangekocht door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

Bewoners

  • 1634 - Anthony Oetgens van Waveren x Anna Spiegel
  • - 1734 Nicolaas Oetgens van Waveren
  • 1734 - 1761 Bonaventura Oetgens van Waveren
  • 1761 - Coenraad Jacob de Leeuw x Jacoba Arendina Meulenaar
  • 1808 afbraak
  • 1933 - (terrein) Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@