Buitenplaats Trompenburgh

Ligging

's-Graveland - Zuidereinde (kavel 20 en 21 (tot 1771))

Andere benaming

Syllisburg, Hofstede van de heer Jacob Roeter, Hoge Dreuvink

Geschiedenis

In 1634 vond er een loting plaats van de kavels van de 's-Gravelandsepolder. Hierbij kreeg dr. Andries Bicker onder meer kavel 20 en 21 toegewezen.

Op kavel 20 stond in 1657 een 'bouhuijs' en een apart staand 'huijs', genaamd Hoge Dreuvik. Eigenaar was toen de ingeland Joan van Hellemont, die in 1647 hoofdingeland was van 's-Graveland. Toen heette deze hofstede 'Hoge Dreuvik'. Na Van Hellemonts overlijden trouwde zijn weduwe Margaretha van Raephorst in 1667 met admiraal Cornelis Tromp. Zij investeerden in hun buitenhuis op kavel 20.

Ter vervanging van het huis Hoge Dreuvik, dat op 2 februari 1673 door het Franse leger in brand werd gestoken, gaf Tromp opdracht om circa 1675 een door water omringd nieuw gebouw met koepelzaal op te trekken. In 1678 kwam het gereed. Het kreeg de naam Syllisburg genaamd naar de adellijke titel ‘Graaf van Syllisburg’ die Tromp in 1676 van de Deense koning Christiaan V kreeg voor zijn hulp aan de Denen in de strijd tegen de Zweden.

De Amsterdamse doopsgezinde koopman Jacob Roeters koopt het huis in 1704 op een veiling. Hij geeft het landhuis de naam Trompenburgh. Kavel 21 werd agrarisch geëxploiteerd.

De zoon van Jacob, Jacob Roeters jr. erft de kavels 20 en 21 met Trompenburgh in 1745. In 1771 verkocht Jacob Roeters jr. kavel 21 aan de eigenaar van 'Gooilust'. Vanaf dat moment hoort kavel 21 bij het op kavel 22 gelegen 'Gooilust'.

Roeters verkoopt in 1771 Trompenburgh aan mr. Matthijs Straalman (1722-1808), de latere burgemeester van Amsterdam. Hij was ook van 1762 tot 1771 eigenaar van de buitenplaats Bouwzicht.

Na het overlijden van Matthijs Straalman werd het 1808 geërfd door Anna Willem Straalman (1758-1824). Hij was getrouwd met Johanna Maria Witsen. Na de dood van Anne Willem in 1824 erfde zijn zoon Jonas Witsen baron Straalman het huis. In 1827 wordt het huis door baron Straalman geveild.

De koper is Cornelis IJsseldijk. Hij herstelt het vervallen huis. In 1832 overlijdt hij. Zijn weduwe Johanna Judith Zeelt verhuist naar Baambrugge (buitenplaats Postwijck). In 1835 wordt het huis door Johanna Judith Zeelt en haar dochter verkocht aan Cornelis Jacobus van Bommel van Beukenburg.

Van 1861 tot 1904 is het huis in eigendom van Catharina Cornelia Jeanette van Bommel van Beukenburg. De laatste jaren werd het huis verhuurd aan verschillende personen.

 • - A.G. Warne van Palland
 • tot 1869 P.A. Clifford Oetgens van Waveren Pancras
 • 1869 - 1874 jhr. Salomon Backer
 • ca. 1875 H.A. Spandau
 • ca. 1876 H.J. Middendorp
 • 1877 - 1883 Anna Maria Schmedding
 • ca. 1885 C.W. Groskamp
 • ca. 1890 - 1902 Pastoor van Soest, pastoor van Kortenhoed, ten behoeve van de verzorging door de gouvernante mevrouw Trip van de weeskinderen van Theodoor zum Gahr en Sophia Lipman
 • vanaf 1902 leegstand

Na het overlijden van Catharina van Bommel werd het huis op 10 mei 1904 geveild. De koper was Frans Ernst Blaauw, eigenaar van het naastgelegen Gooilust. Het huis werd door de familie verhuurd.

 • 1904 -1912 Johan Wilhelm Kaiser, kunstschilder
 • ca 1915 - 1921 jhr. Jacob C van Lennep, schrijver
 • 1921 - 1953 Hendrik Johan Middendorp jr. x Johanna Elisabeth freule Berg.

Door een legaat van Frans Blauw wordt de Staat der Nederlanden in 1938 de nieuwe eigenaar. Vanaf 1953 wordt het huis door de Staat tot 2001 verhuurd aan het echtpaar Houthoff - de Groot. Vanaf 2006 is het in bruikleen van het Rijksmuseum Amsterdam.

De Staat der Nederlanden “verkoopt” het in 2016 aan de Stichting Monumenten Bezit (SMB)

Bewoners

 • 1634 - dr. Andries Bicker
 • - Dieuwertje Bicker
 • 1640 - 1665 Joan (Jan) van Hellemont x Margaratha van Raephorst
 • 1665 - 1704 Margaretha van Raephorst x Cornelis Tromp
 • 1704 - 1744 Jacob Roeters
 • 1745 - 1771 Jacob Roeters jr.
 • 1771 - 1808 mr. Matthijs Straalman x Cornelia Amsincq
 • 1808 - 1824 Anna Willem Straalman x Johanna Maria Witsen
 • 1824 - 1827 Jonas Witsen Baron Straalman x Margaretha Hodshon
 • 1827 - 1832 Cornelis IJsseldijk x Johanna Judith Zeelt
 • 1832 - 1835 Johanna Judith Zeelt
 • 1835 - 1861 Cornelis Jacobus van Bommel van Beukenburg
 • 1861 - 1904 Catharina Cornelia Jeanette van Bommel van Beukenburg
 • 1904 - 1938 Frans Ernst Blaauw x Louise Six
 • 1938 – 2016 Staat der Nederlanden
 • 2016 – Stichting Monumenten Bezit (SMB)

Huidige doeleinden

 • Sinds juni 2012 wordt het gebruikt voor besloten bijeenkomsten van het Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht.

Opengesteld

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@