Buitenplaats 't Munnikenhof

Ligging

Grijpskerke - Jacob Catsweg 1

Geschiedenis

Het huis is een restant van een in de 17e eeuw tot buitenplaats verbouwde laat-middeleeuwse uithof van de abdij van Middelburg. Het is een in de 17e eeuw aangebouwde vleugel, die na de afbraak van het hoofdgebouw in 1860 gespaard bleef als jachthuis.

Bewoners

  • - Jacob Cats

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Monumenten in Nederland - Zeeland

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@