Buitenplaats Groenestein

Ligging

Groningen - Groenesteinlaan 22

Geschiedenis

Helena van Ketwich, weduwe van Alberda van Paterswolde, verkocht in 1679 (om financiële redenen) haar bezit in Helpman. Het grondbezit bestond voornamelijk uit een boerenplaats, groot ongeveer 90 à 100 grazen, waarvan de landerijen zich uitstrekten ten oosten van de Oosterweg. Daarbij behoorde ook een hof met grachten en singels. Koper was Lucas Alting (1640-  ). In 1685 laat hij daar een huis bouwen.

In 1701 erfde Clara Alting de Helper bezittingen van haar vader. Zij was getrouwd met Johan Wichers. Hij had een militaire loopbaan. In 1726 wordt het landgoed verkocht aan Tjeerd Adriaan Gerlacius en Aleide Keiser.

Johan Hendrik Quintus kocht in 1743 Groenestein voor zijn schoonmoeder Clara Alting, die intussen weduwe was geworden. Vermoedelijk had zij het recht van wederinkoop voor zich behouden. Twee jaar later deed ze het gebruik over aan haar andere schoonzoon, mr. Gulielmus Quintus en zijn vrouw Rebecca Maria Wichers.

Bij de boedelscheiding in 1763 kreeg de jongste dochter Clara Beerta het landgoed. Na haar overlijden in 1766, kwam de bezitting aan Rebecca Maria Quintus-Wichers.

Justus Datho Quintus (1733-1817) woonde daarna op het huis. Hij heeft het landgoed verfraaid met het aanleggen van de noordersingel en een nieuwe singel aan de oostzijde. Na het overlijden van Justus in 1817 kreeg zijn jongste zoon, Johan Hendrik, de buitenplaats en de helft van de bijbehorende landerijen. Hij was getrouwd met Ysebrande Tjeska Hoeksema. Johan Hendrik verhuurde het huis.

In opdracht van jhr. Onno Joost Quintus werd het huis in 1871 in sobere neoclassicistische vorm vergroot. De tuinaanleg dateert uit 1871 en is uitgevoerd naar ontwerp van Gerrit Vlaskamp. Onno Joost werd in 1883 eigenaar van de buitenplaats.

Na een kinderloos huwelijk, legateerde de heer Quintus zijn buiten, met het landbezit, aan een neef, zoon van zijn overleden broer Arnold Daniel Hermannus. Als weduwe maakte mevrouw Quintus-Van Royen gebruik van het haar toegestane recht, de buitenplaats tot haar dood te gebruiken.

De nieuwe eigenaar, A.D.H. Quintus, woonde niet meer op het huis.

Het park is nu vrij toegankelijk. Het huis wordt particilier bewoond.

Bewoners

 • - 1679 Helena van Ketwich
 • 1679 – 1701 Lucas Alting x Rebecca Wiarda
 • 1701 – 1726 Clara Alting x Johan Wichers
 • 1726 – Tjaart Adriaan Gerlacius x Aleida Keiser
 • 1743 – Johan Hendrik Quintus
 • - Gulielmus Quintus x Rebecca Maria Wichers
 • 1763 – 1766 Clara Beerta
 • 1766 – Rebacca Maria Quintus-Wichers
 • - 1817 Justus Datho Quintus x Catharina Johanna Alberda van Ekenstein
 • 1817 – Johan Hendrik Quintus x Ysebrande Tjeska Hoeksema
 • 1883 – Onno Joost Quintus x Van Royen
 • - Arnold Daniel Hermannus Quintus

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Park is vrij toegankelijk
 • Het huis is niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Monumenten in Nederland - Groningen
 • GVA 1958/9 - A.T. Schuitema Meijer
 • Website Staat in Groningen

Foto's © Albert Speelman 2024

@