Buitenplaats Duinvliet

Ligging

Haarlem - Duinvlietsweg 9

Geschiedenis

Al in 1590 stond op het terrein al een 'duinmeierswoning'. Voor 1682 was de Amsterdamse burgemeester Joan Munter eigenaar van een hofstede op dat terrein, die hij in 1682 transporteerde aan Joseph Haskenstilis. Hij liet waarschijnlijk een 'luxe-hofstede' bouwen en gaf hij daar tussen 1682 en 1692 de naam Duinvliet aan.

In 1811 kocht Willem Borski I de buitenplaats. In 1848 werd het nog omschreven als een fraaie, kapitale hofstede. Drie decennia later was het huis echter in verval geraakt.

In 1877/78 werden het huis en de bijgebouwen dan ook gesloopt. Na afbraak van de gebouwen werd een gedeelte van het bos gekapt en werd er een weiland aangelegd. Ook werden de vijvers gedempt. In 1940 werden de linden van het sterrenbos gekapt. Het vrij gekomen terrein werd deels opnieuw met bomen beplant, deels als bouwland verkaveld.

Bewoners

  • - 1682 Joan Munter
  • 1682 - Joseph Haskenstilis
  • 1811 Willem Borski I

Huidige doeleinden

  • Stadspark

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@