Buitenplaats Hogerwoerd

Ligging

Haarlem - Hogerwoerdstraat

Geschiedenis

In 1686 was huis in eigendom van de Amsterdammer Floris Vlaming. Via erfopvolging kwam de buitenplaats in handen van de dichter-koopman Pieter Vlaming, die zijn buitenplaats in 1710 bezong in het hofdicht 'Hogerwoert'.

Op de plaats van het buitenhuis stond later boerderij Hogerwoerd, waarin enige tijd de 'Zaanlandse Houthandel' was gevestigd.

Bewoners

  • 1866 - Floris Vlaming
  • - Pieter Vlaming

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@