Buitenplaats Het Klooster

Ligging

Haarlem - ter hoogte van het Pretoriaplein bij de Kloosterstraat

Geschiedenis

Op het terrein van de latere hofstede Het Klooster werd in 1405 een 'Cloester van Canoniken Reguliers van Sinte Augustyns Orden' gebouwd. Dit klooster werd in 1578 opgeheven. In 1581 werden de goederen toegewezen aan de stad Haarlem.

Ca. 1732 was het Paulus Loot, de ambachtsheer van Zandvoort, die er in de eerste decennia van de 18e eeuw een buitenplaats liet aanleggen en een nieuw huis liet bouwen. Bij de buitenplaats hoorde ook een door een beeld van Faam bekroonde koepel aan de Kleverlaan en een boerderij. Later was de buitenplaats eigendom van de Haarlemse koopman Willem Philips Kops.

Een plan voor de verbouwing van de westgevel van het buitenhuis uit de eerste helft van de 18e eeuw door Daniël Marot werd niet uitgevoerd.

In 1900 verkocht J.J. Korthals terrein en herenhuis van Het Klooster. Na afbraak van het huis bouwde de Binnenlandsche Exploitatie-Maatschappij van Onroerende Goederen op het terrein de arbeiderswoningen van het Schoterkwartier.

Bewoners

  • 1732 - Paulus Loot
  • - Willem Philips Kops
  • - 1900 J.J. Korthals

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@