Buitenplaats Meervliet

Ligging

Heemstede – heeft gelegen tussen de buitenplaatsen Meerenberg en Bosbeek

Geschiedenis

Tussen Meerenberg en Bosbeek lag nog ‘een hofstede met zijn landerijen genaamd ‘Meervliet’, met al zijn huysinge, stallinge, boerewoning, groot 1 morgen 241 roeden’. Deze hofstede werd door de executeur testamentair van Matthias Trip op 12 april 1696 verkocht aan mr. Cornelis Bors van Waveren, die in 1717 ook Overthoorn kocht. De buitenplaats werd samengevoegd met Rustmeer/Bosbeek.

Bewoners

  • - 1636 Jan Lubbertsz. Bus(ch)
  • 1636 – Jacob Trip, Hendrik Trip en Louis Trip
  • 1681 – 1684 Jacob en Louis Trip
  • 1684 – 1695 Jacob Trip
  • 1695 – 1696 Matthias Trip
  • 1696 – Cornelis Bors van Waveren

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Groesbeek, J.W. - Heemstede in de historie - 1972 - pag 61-62
  • Website Librariana ~ Een weblog gewijd aan bibliotheken, boeken en verzamelen alsmede aan historisch Heemstede en Zuid-Kennemerland

Foto's © Albert Speelman 2021

@