Buitenplaats Oosterspaarne

Ligging

Haarlem - Schalkwijkerstraat

Andere benaming

Memorandum en Veldlust

Geschiedenis

De heer Veltmaat was in 1818 eigenaar geworden van Memorandum. In 1820 kocht hij de buitenplaats Veldlust. In de 19e eeuw voegde hij de buitenplaatsen samen tot een nieuwe hofstede met de naam Oosterspaarne. Het herenhuis van Memorandum werd verbouwd tot koetshuis annex tuinmanswoning.

In 1877 was de eigenaar van de buitenplaats Oosterspaarne J.L. van der Burch te Haarlem.

Bewoners

  • 1818 - Veltmaat
  • 1877 - J.L. van der Burch

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@