Hofstede Overhout

Ligging

Haarlem - bij de Noord Schalkwijkerweg 109

Geschiedenis

Al in 1662 stond er aan deze straat een boerenhofstede onder de naam Overhout. In dat jaar kocht de latere burgemeester van Haarlem Abraham Loreyn de hofstede. Via Loreyns zuster Josina Loreyn kwam de hofstede in bezit van Josina Guldewagen, sinds 1685 getrouwd met de Amsterdamse koopman en latere commissaris van de Kleine Bank van Justitie te Haarlem, Andreas van Benckendorf. Hun dochter Josina Benckendorf, in 1728 getrouwd met Benhamin Crommelin, stichtte waarschijnlijk een buitenplaats op het terrein van de boerderij. In 1729 was er voor de eerste keer sprake van de 'buyteplaets' Overhout. In 1770 is de buitenplaats verkocht aan mr. Jacob van Ghesel, bewindhebber van de OIC.

Voor 1800 was er kennelijk nog alleen sprake van een pachtboerderij en in 1805 was er sprake van een 'geweezene hofsteede Overhout'. De oude boerderij werd in 1889 gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw. Na de Tweede Wereldoorlog gebruikte de gemeente Haarlem als nieuwe eigenaar gedeeltes van het terrein van 'Overhout' voor de aanleg van sportterreinen.

Bewoners

  • 1662 - Abraham Loreyn
  • - Josina Guldewagen x Andreas van Benckendorf
  • - Josina Benckendorf x Benhamin Crommelin
  • 1770 - mr. Jacob van Ghesel

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@