Buitenplaats Overthoorn

Ligging

Heemstede – lag aan de oostzijde van Glipperweg

Geschiedenis

Deze bestond al voor 1640, in dat jaar Jan Lubbertsz. Bosch, koopman te Haarlem ‘seekere huysinge en hofstede genaamd Overthoorn’ verkocht aan Daniel Godin. Daarna vererfde het op Catharina Godin, die getrouwd was met mr. Cornelis Bors van Waveren, pensionaris van Amsterdam.

Het buitentje had blijkbaar niet te veel te betekenen, want mr. Benjamin Witheijn, advocaat te Amsterdam, kocht het van Catharina voor ƒ 2.500. Hij breidde zijn bezitting uit door aankkop van ruim 3 morgen land, zodat het geheel ƒ 3.600 opbracht bij verkoop op 3 juni 1717 aan Anthony Turck te Amsterdam.

Deze was het blijkbaar alleen om de winst te doen, want hij verkocht het op 25 december 1717 voor ƒ 4.400 aan mr. Cornelis Bors van Waveren, heer van Leusden, Hamersveld en Donkelaar, schepen en raad van Amsterdam. Hij handhaafde Overthoorn niet als buitenplaats, want toen zijn dochter het samen met Bosbeek en Meervliet verkocht heette het ‘een boerewoning, gelegen over de voors hofstede, van outs geweest zijnde een hofstede’.

Bewoners

  • - 1640 Jan Lubbertsz. Bosch
  • 1640 – Daniel Godin
  • - Catharina Godin x Cornelis Bors van Waveren
  • - 1717 Benjamin Witheijn
  • 1717 Anthony Turck
  • 1717 – Cornelis Bors van Waveren

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Groesbeek, J.W. - Heemstede in de historie - 1972 - pag 61

Foto's © Albert Speelman 2023

@