Buitenplaats Spaarenhoven

Ligging

Haarlem - hoek Rijksstraatweg / Spaarnhovenstraat

Andere benaming

Klein Berkenrode

Geschiedenis

Misschien stond op de plaats van het latere Spaarenhoven al in 1545 een huis. In 1761 kocht de Haarlemse koopman Albertus Hodshon hofstede Klein Berkenrode. Tussen 1761 en 1794 werd de hofstede herdoopt in Spaarenhoven.

In 1812 wordt de hofstede gekocht dppr Hieronimus Sillem, verbonden aan het bankiershuis Hope & Co. te Amsterdam. Omstreeks 1823 liet hij Jan David Zocher jr. een landschapspark aanleggen met een tuingebouw in Zwitserse stijl. Ook bouwde Zocher een groot wit herenhuis met een kolossale colonnade op de buitenplaats.

In 1859 werden huis, tuinen en bos geveild en vervolgens in 1862 volledig verwijderd. Op de plek van het herenhuis verrees in 1865 boerderij Spaarenhoven. In 1920 sloopte men deze boerderij in verband met de aanleg van de Spaarnhovenstraat.

Het Zwitserse huis aan het Melkerijpad in het Noordersportpark brandde in 1973 af.

Bewoners

  • 1761 - Albertus Hodshon
  • 1812 - Hieronimus Sillem

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2021

@