Buitenplaats Spaarenlommer

Ligging

Haarlem - Noord Schalkwijkerweg 125

Andere benaming

Amsterdamse Hof

Geschiedenis

Dierick de Vlaming van Oudtshoorn, koopman en schepen van Amsterdam, had in 1613 samen met Cornelis Geelvinck de eerste buitenplaats aan de oostoever van het Spaarne gekocht. Deze buitenplaats was in 1612/13 aangelegd door een zekere Dirck Lambertsz. De naam het 'Amsterdamse Hof' kreeg de buitenplaats waarschijnlijk pas tussen 1613 en 1628 van De Vlaming van Oudtshoorn en Geelvinck.

In 1646 kwam de buitenplaats in bezit van Willem Jonckheijn. Rond 1731 was de buitenplaats in handen van Hendrik Kops; waarschijnlijk gaf hij deze de naam Spaarenlommer. Rond 1805 was de buitenplaats in eigendom van Geerling Kops Pietersz. en omstreeks 1848 nog steeds in gebruik als buitenplaats. Later werd op de buitenplaats een boerenbedrijf uitgeoefend.

Bewoners

  • 1613 - Dierick de Vlaming van Oudtshoorn en Cornelis Geelvinck
  • 1646 - Willem Jonckheijn
  • 1731 - Hendrik Kops
  • 1805 - Geerling Kops Pietersz.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@