Buitenplaats Vaartzicht

Ligging

Haarlem - Van Tubergenpad 10

Andere benaming

Vaartzigt

Geschiedenis

'Vaartzicht', een gebouwtje (koepel) aan de Leidsevaart, bestond misschien al begin 18e eeuw onder die naam.

In 1819 maakte de koepel reeds deel uit van 'een Heerenhuisinge'.

In 1849 vestigden Frans Boon en Dirk Kruseman de eerste kwekerij op 'Vaartzicht'. In 1904 trok men huis en grond bij het naburige 'Zwanenburg', dat sinds 1868 in handen was van het bloembollenbedrijf van Cornelis Gerrit van Tubergen jr. Het terrein van 'Vaartzicht' werd in de jaren tachtig van de 20ste eeuw bebouwd.

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@