Buitenplaats Vlietzorg

Ligging

Haarlem - Buitenrustlaan 29

Andere benaming

Klein Paviljoen

Geschiedenis

Ergens tussen 1638 en 1670 liet een zekere Pieter van Zel op het terrein van een al bestaande tuin aan het Zuider Buiten Spaarne een 'speelhuis' bouwen.

Na aankoop en uitbreiding van het terrein door de Haarlemse doopsgezinde koopman en fabrikant Abraham Inses in 1686 en 1687 komen wij in 1688 voor het eerst de naam Vlietzorg tegen.

Omstreeks 1800 gaf waarschijnlijk Hendrik de Pauw de opdracht voor een ingrijpende verbouwing van het huis aan het Spaarne en de herstucturering van de tuin in Engelse landschapsstijl.

Vlietzorg werd in 1808 samen met Zorgvliet en Buitenzorg gekocht door de koning van Holland Lodewijk Napoleon. De koning was sinds 1808 eigenaar van het prachtige Welgelegen en liet deze buitenplaats met zijn nieuwe bezittingen aan het Spaarne verbinden via een brug over de Kleine Houtweg.

Welgelegen, onder Lodewijk Napoleon ook Het Paviljoen genoemd, werd in 1813/14 ter bewoning afgestaan aan de weduwe van stadhouder Willem V, prinses Frederika Sophia Wilhelmina van Pruisen. Het bijbehorende Vlietzorg aan het Spaarne noemde men toen ook wel Klein Paviljoen. In 1829 werden de domeinen Vlietzorg / Klein Paviljoen verkocht aan de ex-zeepzieder Willem Martinus van der Aa.

Omstreeks 1865 bouwde men er op het terrein van Vlietzorg aan de Kamperlaan een pand bij. Dit gebouw, later de oranjerie genoemd, deed dienst als bollenschuur. In 1984 was hier het kinderdagverblijf van de Maria Stichting gevestigd.

Bewoners

 

  • 1638 - Pieter van Zel
  • 1686 - Abraham Inses
  • 1808 - 1829 Lodewijk Napoleon
  • 1829 - Willem Martinus van der A

 

Huidige doeleinden

Opengesteld

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@