Buitenplaats Zomerlust

Ligging

Haarlem - Wagenweg 65

Andere benaming

(Zomerlust) / herberg Nieuwenhout (Nieuwe Hout) / herberg De Vriesche Koedrift / herberg Koedrift

Geschiedenis

Al voor 1676 stond er een huis op het terrein van het latere 'Zomerlust'. Het huis met erf werd in dat jaar getransporteerd van Haesje Payer aan Frans. Claesz. Tussen 1693 en 1695 werd er een herberg van gemaakt, genaamd Nieuwe Hout of Koedrift.

in 1753 koopt de eigenaar van de buitenplaats Bos en Vaart, de doopsgezinde koopman Willem Kops Nicolaasz de herberg. Hij maakte er een overplaats voor de buitenplaats Bosch en Vaart van. Omstreeks 1754 werd op de overplaats een buitenverblijf met huismanswoning, hooihuis en tuinkoepel gebouwd. In de tweede helft van de 18e eeuw werd het weer afgesplits van 'Bos en Vaart'.

In 1805 wordt de buitenplaats Zomerlust verkocht aan de koopman Zacharias Kemper. In 1808 werd dit huis vergroot met een voorhuis. De architect hiervan, Jacob Martens, ontwierp een eenvoudige, voorname façade, met een middenrisaliet bekroond door een fronton. Verschillende leden van de familie Kemper woonden vervolgens op het huis. Vanaf 1881 vinden er verschillende verbouwingen plaats. In 1907 wordt de 18e eeuwse tuinkoepel gesloopt. In 1967 waren er plannen om de buitenplaats te slopen en er twintig flats voor alleenstaanden op het terrein neer te zetten. Gelukkig heeft dit geen doorgang gevonden.

Bewoners

  • 1753 - 1754 Willem Kops Nicolaasz. x Sophia Kops
  • 1754 - 1762 Sophia Kops
  • 1805 - Zacharias Kemper

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Architectuurgids Haarlem

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@