Huis Schouwenburg

Ligging

't Harde - Schouwenburg 4-6

Geschiedenis

De naam Schouwenburg komt al in het begin van de 14e eeuw voor. Maar niets wijst op het bestaan van een kasteel. De aanduiding 'burg' zal eerder naar een natuurlijke hoogte in het veen hebben verwezen. In 1544 werd Schouwenburg verkocht door de weduwe van Otto van Haeften aan Aert van Arler. Daarna gaat het landgoed nog over naar veschillende eigenaren: allereerst de geslachten Saeghman, Heeck, Van Zuylen van Nyevelt, Van Dedem en MacLeod. In 1808 komt het landgoed in handen van de familie Van Spaen. Frederik Adolf baron Van Spaen was vanaf 1812 burgemeester van Oldebroek. In 1821 kocht hij ook het landgoed Zwaluwenburg. Deze heeft hij in 1836 verkocht. Enkele jaren later verkocht hij ook Schouwenburg, dat via enkele andere eigenaren in 1867 in handen kwam van mr. J.G.W.H. baron Van Sytzama, die pas tot kantonrechter was benoemd in Elburg. Tot 1877 fungeerde de zaal van het huis als rechtszaal. De familie Van Sytzama bleef tot 1976 eigenaar van het landgoed. In 1976 komt het huis en een gedeelte van het landgoed in bezit van het Geldersch Landschap.

Van 1976 tot 2002 wordt het huis door EBC (Evangelisch Begeleidings Centrum) gehuurd van het Gelders Landschap. Het heeft dienst gedaan als opvangcentrum voor jong volwassenen. Vanaf 2002 is het nog verhuurd aan diverse particulieren. Na het vertrek van de laatste bewoners in 2007 is het tot februari 2009 als anti-kraak bewoond geweest.

Het huis en de bijgebouwen werden in november 2008 gekocht door de familie Anneveld - Van Wesel.

Bewoners

 • - 1544 weduwe van Otto van Haeften
 • 1544 - Aert van Arler
 • - familie Saeghman
 • - familie Van Heeck
 • 1667 - familie Van Zuylen van Nievelt
 • - familie Van Dedem
 • 1760 - Johan MacLeod
 • 1779 - 1796 A.P.C. van Spaen
 • 1796 - 1808 Gerrit Piper
 • 1808 - familie Van Spaen
 • - ca 1838 Frederik Adolf baron Van Spaen
 • 1867 - mr. J.G.W.H. baron Van Sytzama
 • - 1976 familie Van Sytzama
 • 1976 - Stichting Het Geldersch Landschap (landgoed)
 • 1976 - 2008 Stichting Het Geldersch Landschap (huis)
 • 1976 - 2002 Evangelisch Begeleidings Centrum - huur
 • 2002 - 2007 verhuurd aan particulieren
 • 2007 - 2009 anti-kraak
 • 2009 - familie Anneveld - Van Wesel

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Het huis is niet toegankelijk
 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Mooi Gelderland. Handboek Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen.
 • Monumenten in Nederland - Gelderland
 • Kastelen en huizen op de Veluwe

Foto's © Albert Speelman 2024

@