Huis Voorveld

Ligging

Haren - Rijksstraatweg 361

Geschiedenis

De oudste vermelding van Voorveld dateert van 1778 op de kaart van T. Beckeringh.

Door de erfgenamen van de burgemeester Tjaarda van Berchhuis werd het huis in 1790 openbaar verkocht. De koper was de heer J.F. Fockens. Hij heeft het huis vermoedelijk in opdracht van de heer H.N. la Clé gekocht. La Clé was tussen 1811 en 1816 burgemeester van Haren. Hij is in 1816 overleden. De erfgenamen, mevrouw M.E. la Clé en de heer C.H. W. Haack, boden delen uit het bezit van Voorveld te koop aan. Deze erfgenamen waren de dochter van la Clé uit diens eerste huwelijk en haar echtgenoot. Zij behielden zelf het noordelijke gedeelte, de feitelijke buitenplaats. Het zuidelijke deel, de boerderij met bijbehorende landerijen en andere boerderijen uit het bezit van wijlen La Clé, werden te koop aangeboden.

In 1832 overleed Haack en diens erfgenamen boden via een advertenie in de krant het buiten geheel of in gedeelten te koop aan. De openbare verkoop zou op 12 september 1832 plaats vinden.

Rudolf de Sitter was in 1848 eigenaar van de buitenplaats. Hij was van 1841 tot 1852 burgemeester van Haren. Hij overleed in 1856.

Op 12 april 1857 is de weduwe Petronella Maria Elisabeth Beelaerts van plan een boeldag te houden. Op deze boeldag zouden vee en boerengereedschap openbaar verkocht worden. Het landgoed zal pas op 9 januari 1858 worden verkocht. De koper is mr. Gerrit Willem Eekhout en zijn echtgenote Wytzia Anna Adriana de Marees van Swinderen. Na het overlijden van mr. Eekhout op 7 mei 1862 is het niet duidelijk wie daarna eigenaar van het huis is.

Vanaf 1916 is de heer H.G. Nanninga uit Harenermolen eigenaar van het landgoed. Hij heeft in dat jaar het huidige huis Voorveld laten bouwen. Op 3 juni 1916 werd door de gemeente Haren een vergunning verleend "tot het stichten van een woonhuis .. bestemd tot een woning voor een gezin". In 1918 werd ongeveer twee hectare terrein en de oude vijver van het verkocht aan N. de Vries uit Groningen. Nathan de Vries liet hier een bescheiden buitenhuisje bouwen.

In de jaren 1959 - 1969 was het huis in gebruik als "Luidgerconvict" bij het bisdom Groningen. Dit hield in dat er een priesteropleiding en een internaat gevestigd waren.

Bewoners

 • - 1790 erfgenamen van Tjaarda van Berchhuis
 • 1790 - 1816 H.N. la Clé
 • 1816 - 1832 mvr M.E. la Clé x C.H.W. Haack
 • 1832 - erfgenamen van C.H.W. Haack
 • 1832 - R. de Sitter
 • 1848 - 1856 Rudolf de Sitter x Petronella Maria Elisabeth Beelaerts
 • 1856 - 1858 Petronella Maria Elisabeth Beelaerts
 • 1858 - 1862 mr. Gerrit Willem Eekhout x Wytzia Anna Adriana de Marees van Swinderen
 • 1916 - H.G. Nanninga
 • 1919 - G. Mesdag
 • 1959 - 1969 bisdom Groningen

Huidige doeleinden

 • Kantoor

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Buitenhuizen in Haren. Wonen op stand.
 • Monumenten in Nederland - Groningen

Foto's © Albert Speelman 2024

@