Buitenplaats Wittenplaats

Ligging

Harkstede - heeft gelegen ten westen van de kerk

Geschiedenis

De kadastrale minuut uit circa 1830 laat hier de aanwezigheid van een landgoed zien. De buitenplaats was aan het begin van de 19e eeuw in bezit David Fredrik Brauwer, raadsheer van de stad Groningen.

Bewoners

  • - David Fredrik Brauwer

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Nota Archeologiebeleid Gemeente Slochteren - Libau, afdeling archeologie 2010

Foto's © Albert Speelman 2023

@