Buitenplaats Hezenberg

Ligging

Hattem - Hezenberg 6

Geschiedenis

In 1851 werd hier een landgoed gesticht door de lokale invloedrijke familie Daendels. Op een natuurlijke zandrug op het noordpuntje van de Veluwe was een royaal landhuis neergezet met de nodige bijgebouwen: een koetshuis, een paardenstal en een personeelswoning.

De nazaten van de familie Daendels gingen rond 1930 failliet. De Hezenberg werd geveild en kwam in het bezit van een Duitse familie. De Nederlandse staat verklaarde na de oorlog alle Duits bezit verbeurd, zodat het landgoed na 1945 onbewoond was. Voor een redelijk bedrag kon de pastorale stichting die door ds. Wim Plug en de zijnen was opgericht het landgoed kopen.

In 2011 werd de Hezenberg een zelfstandig behandelcentrum in de GGZ

Bewoners

  • 1851 – 1930 familie Daendels
  • 1930 – 1945 Duitse familie
  • 1945 – Wim Plug

Huidige doeleinden

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Toegankelijk voor gasten
  • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@