Herenhuis Heidestein

Ligging

Heelsum - Utrechtseweg 67

Geschiedenis

Het landgoed is ontstaan uit het voormalige domeinbezit dat in 1810 in erfpacht is uitgegeven aan de heer Van Kesteren uit Renkum. Het was destijds ongeveer 10 hectare groot. Het terrein is door de eerste pachter in de loop van de tijd vergroot tot ongeveer 15 hectare. Rond 1810 is het herenhuis gebouwd.

In 1849 is het park met hus verkocht aan de heer Van Vollenhoven uit Renkum. Hij wist het park met aanplantingen en ontginningen tot een aantrekkelijk bezit te maken. De omgeving van het huis is in de vroege landschapsstijl aangelegd en beplant.

De heer Visser heeft het huis en de directe omgeving in 1935 gekocht. De familie Visser bewoond nog steeds het herenhuis. Het landgoed werd in 1950 aan de gemeente Renkum verkocht.

Bewoners

  • 1810 - 1849 Van Kesteren
  • 1849 - Van Vollenhoven
  • 1935 - familie Visser
  • 1950 - gemeente Renkum

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Het huis is niet toegankelijk
  • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

  • Website gemeente Renkum
  • Gelders Arcadië - Atlas van een buitenplaatsenlandschap - 2011

Foto's © Albert Speelman 2023

@