Buitenplaats Duin en Vaart

Ligging

Heemstede

Andere benaming

(Duijn en Vaart)

Geschiedenis

Aan het begin van de 17e eeuw stond hier een 'hofstede en woninge' die toebehoorde aan Hendrik Outgerszoon Karreman (1530-1611). De hofstede was blijkbaar 12 morgen groot, en grensde aan de noordzijde aan de Jan Lottelaan. Vermoedelijk is de jonge weduwe op de hofstede blijven wonen. Een dochter was gehuwd met Feijnto Pieters Ruijchout en er ontstond een familierelatie met de in Heemstede woonachtige familie Mattheus Corszoon Heemskerk (1575-1627) en Wendel Fijtensdochter.

In 1644 werd het gehele buiten door Andries Stilte (->1675), een Haarlemse koopman, aangekocht voor 18.666 gulden. Hij omschrijft zijn bezit als 'zijn huysinge, hofstede, boomgaarden, cingels, visscherijen, plantagie, landerijen, zo wey- als teelland, groot 14 morgen'. Maar het oude huis was hem niet fraai genoed. Hij moest zijn bezit wel met hypotheken belasten, maar zo kwam hij dan ook in het bezit van 'een weldoortimmert huys, met een welbeplante boogart, manteling, paardestal, wagenhuys, woonhuys voor de stalknecht, schone vijver, weyland, met twee lanen, waarvan de enen 'Jan Lottelaan' geheten, gelegen onder Berkenrode'. Hij was o.a. vaandrig van de Kloveniersdoelen. In 1640 gehuwd met Eva Reyniers (1618-1645) en hertrouwd in 1648 met Lijsbeth Valck, weduwe van Willem Sprincen. In 1652 liet hij zijn grondgebied in kaart brengen door Andries van der Walle.

Vervolgens komt de hofstede in het bezit van Willem Stilte, die tussentijds bepaalde terreinen verkocht. Toen hij de hofstede in 1662 verkocht aan Leendert Marcellis voor 20.000 gulden was het nog slechts 6 morgen en 263 roeden groot. Maar er was wel sprake van een 'nieuw weldoortimmert huis'. Na het overlijden van Leendert in 1667 verkoopt zijn weduwe, Alette den Camere de hofstede in 1669 voor 20.000 gulden aan Frans van Marcellis (-1705) , heer van het Deense Callenburg. Hij was getrouwd met Adriana Pauw (-1713), een kleindochter van Ridder Adriaan Pauw. Het was nu nog maar 6 morgen groot. In 1685 verkocht hij het voor 13.750 gulden aan Rogier van Waert (Van Weert), koopman in Amsterdam. Hij verkoopt zijn bezit in hetzelfde jaar voor 15.000 gulden aan Jeronimus de Haese de Giorgio, raad en oud-schepen van Amsterdam. Jeronimus kreeg blijkbaar spijt van zijn aankoop, want hij verkocht de buitenplaats twee maanden later voor hetzelfde bedrag aan Willem Adriaen van der Stel, schepen van Amsterdam.

Willem Adriaen van der Stel, hij zou in 1698 zijn vader opvolgen als gouverneur van Zuid-Afrika, verkoopt de buitenplaats in 1697 voor 17.600 gulden aan Daniel Kick, koopman in Amsterdam. Na zijn overlijden in 1743 wordt de 'hofstede genaamd Duin en Vaart, met deszelfs heerenhuis, stalling voor 8 paarden, koets- en tuinmans- en orangehuis, met vier staande uijtgehouwen stenen beelden met peedestallen, een Triton en een Mercuriusbeeld van lood, groot ruim 6 morgen' door zijn executeur testemantair op 14 april 1743 verkocht voor 18.100 gulden aan Matheus Lestevenon heer van Berkenrode. Hij verenigde de buitenplaats met Berkenrode en liet het herenhuis vervolgens afbreken.

Bewoners

 • - 1611 Hendrik Outgerszoon Karreman
 • - 1644 erfgenamen van Heemskerk
 • 1644 - Andries Stilte x Eva Reyniers x Lijsbeth Valck
 • - 1662 Willem Stilte
 • 1662 - 1667 Leendert Marcelis x Alette den Camere
 • 1667 - 1669 Alette den Camere
 • - 1685 Frans van Marcellis x Adriana Pauw
 • 1685 Rogier van Waert (Van Weert)
 • 1685 Jeronimus de Haese de Giorgio
 • 1685 - 1697 Willem Adriaen van der Stel
 • 1697 - 1743 Daniel Kick
 • 1743 Matheus Lestevenon

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Groesbeek, J.W. - Heemstede in de historie - 1972 - pag 44-45
 • Librariana~ Een weblog gewijd aan bibliotheken, boeken en verzamelen alsmede aan historisch Heemstede en Zuid-Kennemerland

Foto's © Albert Speelman 2023

@