Buitenplaats Gliphoeve

Ligging

Heemstede - Glipperdreef 9

Andere benaming

blekerij Bleeklust, Bleekrust

Geschiedenis

Op 18 april 1782 kocht Louis Gunst de laken- en lijnwaadblekerij genaamd Bleeklust met huis, droogberg, bleekvelden, tuinen, weilanden en huisje van Sara Cardoes, weduwe van Dirk van Grieken. Na het overlijden van Louis Gunst in 1786 erfde zijn tweede echtgenote Catharina Vleck de helft van de blekerij. De andere helft ging naar de kinderen. Op de blekerij berustte een volledige hypotheek. Door toedoen van de voogden namen de kinderen in 1787 afstand van de erfenis en de weduwe zette het bedrijf voort. Zij exploiteerde het bedrijf 25 jaar lang, veelal met leningen en het afsluiten van extra hypotheken. In 1809 kocht zij een gewezen blekerij genaamd de Keizerskroon aan de Glip voor 300 gulden erbij. De weduwe ging in 1811 failliet. De blekerij werd dat jaar noodgedwongen door haar publiekelijk geveild.

De Amsterdamse koopman Carel Hendrik Aschen kocht in december 1811 de blekerij Bleeklust met enkele andere blekerijen. Bleeklust werd door hem veranderd in een buitenhuis en wijzigde de naam in Bleekrust. Uit een boedelscheiding na zijn overlijden valt op te maken dat hij een orangerie, een belvedere en een chinese tent in de tuin liet bouwen. In 1819 overleed hij op 52 jarige leeftijd in Amsterdam. Zijn erfgenamen lieten Bleekrust vielen op 15 mei 1820. De Heemstedenaar Gerrit Munk, meester-timmerman, kocht de buitenplaats voor 20.000 gulden.

Twee jaar na de aankoop verkocht Gerrit Munk jr. de hofstede of buitenplaats Bleeklust, later Bleekrust genaamd, nu Gliphoeve geheten aan de 64-jarige Haarlemse notaris Johannes Petrus Koenen voor 8000 gulden. Na het overlijden van Johannes Petrus in 1831 veilden de erfgenamen de inboedel van de Gliphoeve. De buitenplaats werd op 21 april 1832 voor 8000 gulden verkocht aan de 47-jarige Amsterdamse Petrus Jacobus Nicols.

Op 15 februari 1840 verkocht Nicols de hofstede aan de Amsterdamse advocaat Hendrik Jacobus Koenen (1809 - 1874) voor 14.000 gulden. In september 1840 overleed hij op 56-jarige leeftijd. Zijn weduwe Maria Elisabeth Desjardijn overleed in 1878 toen zij 89 jaar oud was.

Gliphoeve bleef tot de jaren dertig van de 20ste eeuw buitenplaats en werd daarna permanent bewoond.

Bewoners

 • 1811 - 1786 Carel Hendrik Aschen x Catharina Vleck
 • 1786 - 1811 Catharina Vleck
 • 1811 - 1822 Gerrit Munk jr.
 • 1822 - 1831 Johannes Petrus Kuenen
 • 1831 - 1832 erfgenamen van Kuenen
 • 1832 - 1840 Petrus Jacobus Nicols
 • 1840 Hendrik Jacobus Koenen x Maria Elisabeth Desjardijn
 • 1840 - Maria Elisabeth Desjardijn

Huidige doeleinden

 • Particuliere bewoning

Opengesteld

 • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

 • Noord-Hollands Arcadia
 • "Gliphoeve in Heemstede, 1782 - 1940" door drs. A. Meddens-Van Borselen

Foto's © Albert Speelman 2024

@