Buitenplaats Groenendaal

Ligging

Heemstede - Sparrenlaan

Andere benaming

(Groenendael)

Geschiedenis

Het huis Groenendaal bestond al in 1634, in dat jaar kocht François Tierens dit huis. Tien jaar later verkocht hij het terrein aan de Amsterdammer Abraham Wijs. Na 1683 werd een stuk land het Pauwenbos geheten bij Groenendaal getrokken.

Tussen 1709 en 1739 was Johan d'Orville eigenaar van de buitenplaats. Hij voegde de kleine buitenplaats Westberglaan (voordien Het Lam) bij Groenendaal. Ook kocht hij in 1709 een andere buitenplaats, de voor 1651 gestichte buitenplaats De Driesprong.

In 1739 werd Johans zoon Jacobus Philippus eigenaar. Hij liet waarschijnlijk in datzelfde jaar een nieuw herenhuis bouwen aan de Sparrenlaan, en ook een tuinmanswoning, stallingen, koets- en wagenhuizen en broeikassen. In 1742 liet Jacobus het huis De Driesprong slopen; de gronden werden bij Groenendaal gevoegd.

In 1752 wordt het verkocht aan mr. David van Lennep. John Hope (1737-1784) kocht de buitenplaats in 1767.

In 1784 kochten de erven van John Hope de naburige buitenplaats Bosbeek.

Het huis van Groenendaal werd, op de centrale koepelruimte na, tegen 1790 gesloopt. Het resterende gedeelte werd verbouwd tot tuinkoepel, die tot de afbraak in 1970 te vinden was aan de Sparrenlaan nabij het restaurant.

Na de afbraak van het woongedeelte van huis Groenendaal werd het huis Bosbeek gebruikt als herenhuis voor het verenigde Bosbeek en Groenendaal. Aan het einde van de 18e eeuw waren de voormalige buitenplaats en terreinen van Groenendaal, het Pauwenbos, Het Lam / Westberglaan, De Driesprong, Bosbeek en Meervliet in één hand vereend.

In 1802 verwierf Adrian Elias Hope het volle eigendom van Bosbeek en Groenendaal.

In 1913 kocht de gemeente Heemstede Groenendaal aan als wandelbos. Die werd in 1948 uitgebreid met het aangrenzende Meer en Berg.

Bewoners

 • 1634 - 1644 François Tierens
 • 1644 Abraham Wijs
 • 1709 - 1739 Johan d'Orville
 • 1739 - 1752 Jacobus Philippus
 • 1752 - mr. David van Lennep
 • 1767 - John Hope
 • 1802 - Adrian Elias Hope
 • 1913 - gemeente Heemstede

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Opengesteld

 • Het landgoed is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

 • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@