Buitenplaats Het Klooster

Ligging

Haarlem - Nijverheidsweg

Andere benaming

Bernardijnenklooster, Seminarie Hageveld ('t Clooster)

Geschiedenis

Aan het eind van de 16e eeuw werden de bezittingen van het voormalige Bernardijnenklooster onder beheer gesteld van het 'geestelijk Comtoir van Haarlem'. Tot deze bezittingen behoorde ook een hofstede met woning, die via de erfgenamen van Boudewijn van Loo in 1613 werd verkocht aan de Haarlemse koopman Hans Fabri.

In 1677, toen vrouwe Sophia Trip, de weduwe van J. Coymans en van J. Bernarts het terrein kocht, was er sprake van een hofstede met de naam Bernaditen Clooster.

Via Maria Geertruida de Wijckerslooth de Grevenmachern ging de hofstede over op haar echtgenoot Johannes Stephanus Schaep.

Na 1850 werd het herenhuis van de (Bernardijnen)klooster gesloopt in opdracht van de heren Dolleman. Voor een van die heren Dolleman werd in 1873 een nieuw huis gebouwd aan de westkant van het terrein. In 1920 kocht het katholieke 'Seminarie Hageveld' het terrein van het klooster. De instelling, die tussen 1817 en 1847 ondergebracht was op de buitenplaats Hageveld te Velsen Driehuis, liet de architect Jan Stuyt er een reusachtig gebouw met koepelkerk bouwen. In 1923 kon het seminarie worden geopend.

Bewoners

  • - 1613 Boudewijn van Loo
  • 1613 - Hans Fabri
  • 1677 - Sophia Trip
  • 1920 - Katholieke 'Seminarie Hageveld'

Huidige doeleinden

  • Appartementen

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@