Buitenplaats Kennemerduin

Ligging

Heemstede - ten oosten van de Herenweg, ongeveer bij de Kerklaan

Andere benaming

het Posthuis

Geschiedenis

Al in 1672 bevond zich hier een huis met stal voor het verwisselen van de koetspaarden op het traject Amsterdam - Den Haag. Na 1732 verdween het oude huis en in 1743 werd er vergunning verleend voor nieuwbouw.

Vanaf 1760 liet de heer van Heemstede het terrein achter Het Posthuis afzanden en vervolgens beplanten. De eigenaar van Het Posthuis kreeg dit terrein in erfpacht. Al voor 1782 werd Het Posthuis kennelijk gebruikt als buitenplaats annex uitspanning.

In 1795 kocht David Cornelis van Lennep het octrooi op de postdienst en de uitspanning annex buitenverblijf. In 1854 werd de paardenposterij definitief opgeheven.

Omstreeks 1900 kwam het afgezande en vervolgens beplante terrein achter Het Posthuis in handen van mr. David Eliza van Lennep, die zijn nieuwe bezitting Kennemerduin noemde. In 1903 liet Van Lennep er een villa bouwen door de architect Dirk Ernst Lubertus van den Arend.

In de Tweede Wereldoorlog werd het huis, zoals de meeste grote buitenhuizen, gevorderd door de bezetter. Na de oorlog werd het huis gebruikt voor de gehandicaptenzorg; in 1962 werd het gesloopt.

De stichting Kennemerduin liet tussen 1962 en 1965 een bejaardentehuis bouwen. In de rest van het park verrezen omstreeks 1967 zeven vrijstaande huisjes met aanleunwoningen.

Bewoners

  • 1795 - David Cornelis van Lennep
  • 1900 - mr. David Eliza van Lennep

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@