Buitenplaats Leeuwenhoofd

Ligging

Heemstede - tussen Lanckhorstlaan en Koediefslaan

Andere benaming

(Leeuw en Hooft, Leeuwenhooft, Leeuwenhoofft, Leeuwen Hoofd, Leeuw-en-Hoofd, Leeuw-en-Hooft)

Geschiedenis

Hugo van Oudenburch, een Haarlemse brouwer, bezat op die plaats 'een woonhuys, bouwhuys, schuren, boomgaert en plantagien', alles gelegen op grond die hij van het Sint Elisabethsgasthuis in erfpacht hield. Het terrein was 310 roeden en een halve hont groot en de erfpacht bedroeg jaarlijks 41 gulden en 10 stuivers. Hugo had op zijn huis een hypotheek van 2.000 gulden opgenomen. Dit had tot gevolg dat hij zijn bezit op 16 december 1661 verkocht aan Pieter van de Rijp, koopman te Amsterdam, voor 400 gulden.

Maria van de Rijp erfde het huis, maar zij verhoogde de hypotheek met 2.500 gulden. Zij leende het geld van haar neef Johannes van de Rijp, koopman te Haarlem. Belast met de 1.500 gulden, die er reeds op gevestigd was, bedroeg de totale hypotheek thans 4.000 gulden. Deze last was blijkbaar te zwaar voor Maria, vandaar zijn de hofstede op 20 mei 1683 voor maar 1.500 gulden (boven de lasten) overdeed aan haar neef Johannes.

Hij verkocht de buitenplaats anderhalf jaar later aan David Leeuw, koopman te Amsterdam, die het perceel reeds enige jaren had gehuurd. Hij betaalde er 3.000 gulden voor in 1684. Zijn echtgenote heette Cornelia Hooft. Zij gaven de naam Leeuwenhoofd aan de hofstede.

Hun dochter Wijntie Leeuw trouwt met Aarnout van Lennep. Zij verkochten de hofstede op 17 november 1725 voor 2.500 gulden aan Anthony van Waarden, getrouwd met Anna Cromhout. Na drie jaar verkochten zij het aan ds. Johannes Noorbeek, predikant te Amsterdam, die er 3.000 gulden voor betaalde.

Op 16 april 1734 verkocht hij de hofstede aan Samuel Gideon Wobina, koopman, voor 2.210 gulden. Na het overlijden van Samuel in 1744, verkocht weduwe Petronella Sophia Bols de hofstede op 2 februari 1744 aan Diederik Smit. Een merkwaardige bestemming kreeg het buiten in zijn tijd, er werd een 'campherstokerij' in of bij gevestigd. Het bedrijf hield niet lang stand, want toen de weduwe van Diederik Smit de hofstede verkocht, werden van de verkoop uitgezonderd 'de kopere ketels, tinne slange, loode bakken en kooperen helmen staande ten dage der verkoping in het zogenaamde laboratorium', dat thans verwijderd is.

Nicolaes Konauw, schoonzoon van Smit, kocht de buitenplaats op 11 juni 1774 voor 11.400 gulden. Zijn weduwe verkocht de hofstede op 22 juli 1783 voor een bedrag van 12.300 gulden aan Jacob Abraham van Lennep. Deze verkocht het op 3 oktober 1798 aan Pieter Kops Goedschalkszoon.

In 1984 stond op de plek van de buitenhuis het verzorgingshuis St. Jacob in de Hout.

Bewoners

 • - 1661 Hugo van Oudenburch
 • 1661 - Pieter van de Rijp
 • - 1683 Maria van de Rijp
 • 1683 - 1684 Johannes van de Rijp
 • 1684 - David Leeuw x Cornelia Hooft
 • - 1725 Wijntie Leeuw x Aarnout van Lennep
 • 1725 - 1728 Anthony van Waarden x Anna Cromhout
 • 1728 - 1734 Johannes Noorbeek
 • 1734 - 1744 Samuel Gideon Wobina x Petronella Sophia Bols
 • 1744 - 1774 Diederik Smit
 • 1774 - 1783 Nicolaes Konauw
 • 1783 - 1798 Jacob Abraham van Lennep
 • 1798 - Pieter Kops Goedschalkszoon

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Noord-Hollands Arcadia
 • Groesbeek, J.W. - Heemstede in de historie - 1972 - pag 75-76

Foto's © Albert Speelman 2024

@