Buitenplaats Meer en Dorp

Ligging

Heemstede - Achterweg 11

Andere benaming

Carelsrust

Geschiedenis

Ten zuiden van 'het Hofje van Panhuys' en grenzend aan de noordzijde van 'Meer en Bosch' bezat Hendrich van Loon reeds vóór 1639 een hofstede, dat hij in dat jaar voor 6.635 gulden verkocht. In 1673 werd de hofstede eigendom van Isaack Minuit voor 2.500 gulden. Tien jaar later kocht hij ook het hofje voor 710 gulden. Na enige wisselingen van eigenaar kocht Dirk van der Meer, president-schepen van Amsterdam, de hofstede, het land en het hofje voor 3.000 gulden op 18 oktober 1722..Hij gaf het de naam 'Meer en Dorp'.

In 1730 verkocht hij zijn buitenplaats voor 5.000 gulden aan Carolus Georgius Serrius uit Amsterdam. Hij herdoopte het buitentje in Carelsrust. Na de verkoop op 6 april 1737, door zijn weduwe, die intussen hertrouwd was, kreeg het zijn oude naam terug. De oude naam behield het huis totdat Susanne van Lennep, weduwe van Abraham Straalman jr., het huis aan de kerk verkocht op 19 september 1756 voor 5.000 gulden. Het huis werd daarna als pastorie in gebruik genomen.

De landelijke bekende predikant Nicolaes Beets heeft er als predikant van 1840 tot 1854 gewoond. Dit huis werd gesloopt en op dezelfde plek werd in 1867/1868 het huidige huis gebouwd. Van 1868 tot 1951 was het de woonhuis van de predikant. Tot 1977, toen op het erf van de kerk de Pauwenhof werd gebouwd, werd dit huis als wijkcentrum van de Nederlands hervormde kerk gebruikt.

Bewoners

 • - 1639 Hendrich van Loon
 • 1673 - Isaack Minuit
 • 1722 - 1730 Dirk van der Meer
 • 1730 - Carolus Georgius Serrius
 • - 1737 weduwe van Serrius
 • - 1756 Susanna van Lennep
 • 1756 - Nederlands Hervormde Kerk

Huidige doeleinden

 • Verdwenen
 • Onbekend

Bronverwijzing

 • Groesbeek, J.W. - Heemstede in de historie - 1972 - pag 68
 • Heerlijkheden - winter 2011 - "Buitenplaatsjes rondom de oude dorpskern" door Cees Peper, pag. 37

Foto's © Albert Speelman 2024

@