Buitenplaats De Meermin

Ligging

Heemstede - oostzijde van de Glipperdreef

Andere benaming

Engelrust

Geschiedenis

Ds. Matheus Hooft, emeritus predikant te Heemstede, kocht van zijn medeërfgenamen de helft van De Meermin op 10 juli 1671, die toen 10.000 gulden waard geweest moest zijn. Het bleef in de familie toen mr. Jacob Hooft eenderde van het huis erfde en resterende tweederde op 8 april 1692 erbij kochtte. Zijn kinderen verkochten het op 3 april 1712 aan Jan Laars, brouwer in de Engel te Haarlem, voor 4.275 gulden. Het bezit was toen 4 morgen 365 roeden groot.

Hij herdoopte de buitenplaats in Engelrust. Lang heeft hij er niet van genoten, want voor 18 augustus 1729 was hij reeds overleden en verkocht zijn zoon Matheus Laars, eveneens brouwer in de Engel, zijn buitenplaats aan Nicolaas van Strijen, secretaris van Amsterdam, voor 6.000 gulden.

Deze gaf zijn aankoop de oude naam van de buitenplaats weer terug. Hij bracht tal van verbeteringen aan - onder andere een nieuwe oprijlaan - misschien bouwde hij er zelfs een nieuw herenhuis. Hij bezat aan de overzijde van de weg ook nog drie blekerijen. Hij had echter te hoog gegrepen en zijn bezittingen en die van zijn vrouw werden onder curatele gesteld.

Op 6 september 1734 verkochten de curators de buitenplaats voor 16.000 gulden aan Aarnoud Diderick te Amsterdam. Het grondbezit was uitgebreid tot ruim 15,5 morgen. Zijn weduwe, Sara Susanna Conck, liet het na aan Maria Barbara Didericks. Als weduwe van mr. François Antonie Leyssius verkocht zij het aan Frederik Kaal. Hij betaalde er 14.000 gulden voor. Hij liet vermoedelijk de buitenplaats slopen in 1776.

Na gebruik als weiland en vervolgens bloembollengrond zijn hier na 1932 huizen gebouwd (Troelstralaan en omgeving).

Bewoners

 • - 1671 erven Hooft
 • 1671 - Matheus Hooft
 • 1692 - 1712 Jacob Hooft
 • 1712 - Jan Laars
 • - 1729 Matheus Laars
 • 1729 - Nicolaas van Strijen
 • 1734 - Aarnoud Diderick x Sara Susanna Conck
 • - Sara Susanna Conck
 • - Maria Barbara Didericks
 • - Frederik Kaal
 • 1776 afgebroken

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Groesbeek, J.W. - Heemstede in de historie - 1972 - pag 59-60

Foto's © Albert Speelman 2023

@