Buitenplaats Meermond

Ligging

Heemstede - heeft gelegen aan het Spaarne op de hoek van de Cruquiusweg

Geschiedenis

Jan (Johan) Lubbertsz. Bus(ch), koopman te Haarlem, bezat al vóór 1641 op de noordhoek van de Molenwerfslaan een hofstede met 3 morgen land en nog 600 roeden in afzonderlijke stukjes. Deze gronden behoorden oorspronkelijk bij het rond 1578 opgeheven Bernardietenklooster Porta Coeli/Hemelpoort en door de gemeente Haarlem verkocht waren. Op 2 april 1641 werd de hofstede gekocht door de Rotterdammer Pieter Janszoon Blanckert, schepen van Schieland, voor een bedrag van 8.000 gulden. Hij verkoopt zijn bezit een jaar later aan Mattheus Hoeufft (1660-1655), heer van Buttinge op Walcheren, Zandvoort en de Franse heerlijkheid Fontaiine-Pereuse, koopman te Amsterdam. Hij was getrouwd met Maria Sweers, en liet een nieuw herenhuis bouwen, aangeduid als 'een schoone en treffelicke huysinge' bouwen, evenals een 'een welbeplante boomgaard' aanleggen.

Deze buitenplaats, groot 5 morgen en 263 roeden, werd op 3 maart 1687 door zijn erfgenamen voor 7.500 gulden verkocht aan Geertruijd Bedt, Philippus Muije en zijn echtgenote Catharina Muije, alle wonende te Amsterdam. Na het overlijden van Philippus Muije werd zijn weduwe failliet verklaard. Haar aandeel in het buiten bracht bij executoriale verkoop aan Cornelis van der Laen, wonende te Amsterdam, 1.675 gulden op. Veertien dagen later kocht hij van ds. Wilhelmus Muije, die voor de helft erfgenaam was van Philippus, het resterende deel voor 1.800 gulden. Cornelis gaf de buitenplaats de naam Meermond.

Na het overlijden van Cornelis verkochten de erfgenamen op 7 juni 1718 de buitenplaats voor 8.000 gulden aan Pieter Grijspeert, koopman te Amsterdam. Bij de koop was inbegrepen een woning aan de overzijde (zuidzijde) van de Molenwerfslaan gelegen, dat de heer Van der Laen op 22 april 1698 voor 500 gulden had gekocht. Sara Blok, de weduwe van de Pieter Grijspeert, woonde tot haar overlijden in 1757 op de buitenplaats. Daarna werd het door haar executeur testamentair voor slechts 2.900 gulden verkocht aan Albertus Adrianus Houwink op 29 oktober 1757.

Houwink heeft de buitenplaats gedurende 25 jaar in bezit gehad. Hij raakte in fianciële moeilijkheden en leende van Willem Dólleman (1724-1800) op 18 februari 1782 6.000 gulden met Meermond als onderpand. De buitenplaats werd op 23 april 1786, na het niet kunnen aflossen van de schulden, overgedaan aan Willem Dólleman, schout van Heemstede, voor tweederde deel en Jan Sleght en Cornelis van der Boon, voor elk eenderde deel.

De drie eigenaren sloopten de buitenplaats. Alleen de schuitenhuis, vinkenhuis en koepel bleven intact. De afbraak was nog vóór het einde van het jaar voltooid, want op 31 december 1786 werd Willem Dolleman door aankoop van het eenderde gedeelte eigenaar van het geheel, voor een bedrag van 933 gulden.

Willem Dolleman verkocht het geheel, bestaande uit 'twee stukken weiland, zijnde weleer geweest een hofstede genaamd 'Meermond', en nog een steenen gebouw (voorheen ook Meermond genoemd) aan de overzijde' voor 4.700 gulden op 1 februari 1792 aan Abraham Gerardus Blasius te Amsterdam. Het weiland werd later verkocht aan Cornelis Gerardus baron de Wijckerslooth (1749-1804), heer van Grevenmachern - die vanwege zijn huwelijk in 1774 met Geertruida Roest van Alkemade ten gevolge van een erfenis van zijn schoonfamilie in het bezit was gekomen van de hofstede 't Klooster - bij deze buitenplaats voegde.

Op de plaats van de buitenplaats staat nu een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Bewoners

 • - 1641 Jan (Johan) Lubbertsz. Bus(ch)
 • 1641 - 1642 Pieter Janszoon Blanckert
 • 1642 - Mattheus Hoeufft
 • - 1687 erfgenamen van Hoeufft
 • 1687 - Geertruijd Bedt, Catharina Muije x Philippus Muije
 • - Cornelis van der Laen
 • - 1718 erfgenamen van Cornelis van der Laen
 • 1718 - Pieter Grijspeert x Sara Blok
 • - 1757 Sara Blok
 • 1757 - 1786 Albertus Adrianus Houwink
 • 1786 Willem Dólleman, Jan Sleght en Cornelis van der Boon
 • 1786 - 1792 Willem Dólleman (o.a. afbraak buitenplaats)
 • 1792 - 1793 Abraham Gerardus Blasius
 • 1793 - Cornelus Gerardus Josephus van Wijckersloot

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Groesbeek, J.W. - Heemstede in de historie - 1972 - pag 72
 • Librariana~ Een weblog gewijd aan bibliotheken, boeken en verzamelen alsmede aan historisch Heemstede en Zuid-Kennemerland

Foto's © Albert Speelman 2024

@